Complements i extensions de Chrome

EXTENSIONS PER GOOGLE CHROME

Gravadora de pantalla per Chrome. Captura, edita i permet compartir vídeos.

Per insertar audio a una presentació de diapositives. Pot ser a una sola diapositiva o a tota la presentació.