JORNADA PORTES OBERTES

4 de Maig 2017

El Col·legi del Temple promogut per les Religioses Terciàries Trinitàries neix com un camí alliberador de la persona, promou la formació integral dels alumnes d’acord amb una concepció cristiana de la persona de la vida i del món. Promou la seva realització personal, de manera que puguin aprofundir i dissenyar la pròpia personalitat, com a individu i com a membre d’una comunitat humana.

Aquest model educatiu i relacional es caracteritza per la promoció d’una escola que educa des de:

  • Una pedagogia activa.
  • Que valora l’autonomia i riquesa de la persona.
  • Té en compte les Intel·ligències múltiples.
  • Introdueix les TiC com nou model d’aprenentatge des de 5è fins a 4rt D’ESO.
  • Des d' Educació Infantil aplica el nous mètodes de “Entusiasmat” (per l’aprenentatge de les Matemàtiques) ,“Ludiletras” (per l’aprenentatge de la lecto-escriptura) “Escacs a L’ aula” (per aprofundir en el raonament)
  • Podem dir que “Educam en la llibertat i per a la Llibertat”


Sor Francisca Berga (Titular Col·legi El Temple)

PATROCINAN