materiale didactice 2020

CONCURS REGIONAL / INTERJUDEŢEAN “MATERIALE DIDACTICE 2020

Casa Corpului Didactic Brăila organizează în anul şcolar 2019-2020 un Concurs Regional / Interjudeţean de materiale didactice / auxiliare, pentru îmbunătăţirea calităţii în educaţie, intitulat „Materiale didactice 2020înclus la pozitia 360 în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene 2020 organizat de Casa Corpului Didactic Brăila și Inspectoratul Școlar Județean Brăila, destinat cadrelor didactice.

Concursul se desfăşoară pe următoarele secţiuni:

 • Mijloace audiovizuale (online în format electronic)

- Film didactic (online)

- CD (online) cu soft educaţional / soft utilitar

 • Materiale grafice (foto - online)

- Planşe (online)

- Hărţi (online)

 • Jocuri didactice (online în format electronic)

 • Îndrumătoare / caiete metodice / ghiduri / culegeri -(online)

 • Platforme educaționale - (online)

 • Reviste (online)

SIMPOZION REGIONAL / INTERJUDEŢEAN “MATERIALE DIDACTICE 2020

Casa Corpului Didactic Brăila organizează în anul şcolar 2019-2020 un Simpozion Regional / Interjudeţean de materiale din domeniul științific (matematică / știință și tehnologie/ tehnologia informației și a comunicașiilor / comunicare în limba română / comunicare în limbi străine / socio – umane / educație civică), pentru îmbunătăţirea calităţii în educaţie, intitulat „Materiale didactice 2020 înclus la pozitia 360în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene 2020, organizat de Casa Corpului Didactic Brăila și Inspectoratul Școlar Județean Brăila, destinat elevilor,

Concursul se desfăşoară pe următoarele secţiuni:

 • Referate științifice (powerPoint / Prezi) (online)

 • Mijloace audiovizuale ( online în format electronic)

- Film didactic (online)

- CD (online) cu soft educaţional / soft utilitar

 • Materiale grafice ( foto - online)

- Planşe (online)

- Hărţi (online)

 • Platforme educaționale (online)

 • Jocuri ( online în format electronic)

 • Roboți ( online - film de prezentare pentru construcție / programare / testare)

Caption for an image of your class

About me

Tell your students more about yourself. What made you decide to be a teacher? What are you excited about for the upcoming semester?

Resources

Help students and parents help themselves by making resources easily accessible.

Student sites

 • [Link]

 • [Link]

 • [Link]

Parent sites

 • [Link]

 • [Link]

 • [Link]

School forms

 • [Link]

 • [Link]

 • [Link]