FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 2020 - 2021

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ Curs pentru profesori:
Google Educator Nivelul 1 – Intermediari - 25 credite

🧧 Prezentare generală

 • Cui se adresează: Personal didactic din învățământul preuniversitar (învățători, educatori, profesori)

 • Durată: 100 de ore

 • Credite: 25 CPT

 • Cost: 500 lei (include taxa pentru un examen de certificare Google)

 • Organizator: Asociația Edusfera - partener CCD George Tofan Suceava

 • Metodă de livrare: Format – Curs online 100 de ore

 • Număr participanți: 25 cursanți / grupă

 • Cerințe: Nivel începător – intermediar de utilizare a calculatorului; laptop-ului

⚠️Obiective

 • Obiectivul programului de formare Google Educator Nivelul 1 – Intermediari constă în dezvoltarea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar referitoare la utilizarea tehnologiei informației și a comunicațiilor la clasă pentru a crește calitatea procesului de predare.

Stimulează interesul și creativitatea elevilor

 • Învață elevii să facă cercetare online

 • Creează lecții interactive

 • Captează atenția la clasă cu ajutorul materialelor video

 • Facilitează lucrul în echipă

 • Promovează cetățenia digitală și un comportament pozitiv în mediul online

Crește eficiența și economisește timp

 • Lucrează la clasă cu mai puține hârtii

 • Economisește timp prin comunicare rapidă

 • Organizează activitățile tale și ale elevilor

 • Organizează întâlniri online

 • Lucrează online cu elevii și studenții

 • Măsoară, analizează și comunică evoluția elevilor

Angajament pentru dezvoltare profesională și leadership

 • Pregătește-te să folosești tehnologia la clasă

 • Beneficiază de mai multe opțiuni pentru asistență și învățare

🏆 Certificări

 • Atestat de formare continuă a personalului didactic - 25 CPT

 • Certificare Google Certified Educator Nivelul 1

Certificatul Google Certified Educator Nivelul 1 demonstrează competențele de bază necesare pentru implementarea instrumentelor Google for Education la clasă, în vederea îmbunătățirii proceselor de predare și de învățare. Examenul validează competențele de implementare a tehnologiei standard. Această certificare se obține în urma promovării examenului Google Certified Educator Nivelul 1.

🧑🏻‍🤝‍🧑🏻 Formatori:

 • ing. Cătălin Laslău - CCD George Tofan Suceava

 • ing. Toader Pîțu - IȘJ Suceava

☎️Responsabil program:

 • ing. Cătălin Laslău - CCD George Tofan Suceava - 0755088453, catalin_laslau@ccd-suceava.ro

⚠️ Înscrierea personalului didactic de predare și a personalului didactic auxiliar la cursurile avizate MEC din Oferta de formare continuă a
Casei Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava

1️⃣ Completarea Formularului de înscriere la cursurile avizate care cuprinde declarația de disponibilitate pentru participarea la activități de formare online de tip sincron audio-video (webinar) și declarația de prelucrare a datelor cu caracter personal.

    • Înscrierile sunt centralizate săptămânal. Profesorul metodist coordonator de program, la întrunirea numărului de 25 cursanți/grupă, face demersurile pentru organizarea activităților de formare.


2️⃣ În termen de maxim 15 zile de la înregistrarea formularului de înscriere la un curs avizat MEC, cursantul primește o informare de la profesorul metodist coordonator de program, în care se va regăsi una din următoarele variante:

    • Acceptul într-o grupă și detalii privind cursul, calendarul / schema orară de desfășurare, contractul de formare .

    • Precizarea unei perioade posibile pentru organizarea cursului


3️⃣ În termen de maxim 1 săptămână după ce cursantul a primit informarea se întocmesc contractele de prestări servicii cu școlile de unde provin cursanții (daca școlile au fonduri prevăzute în buget pentru formarea continuă a personalului didactic) sau direct cu cursantul dacă acesta consideră că dorește să participe la curs și să își achite singur costurile.


4️⃣ Derularea programului de formare avizat MEC.

Durata minimă a cursurilor avizate:

      • 3 zile consecutive de curs ( vineri, sâmbătă, duminică ) pentru cursurile Lions Quest

      • 6 zile de curs pentru cursurile de 16 sau 24 ore


5️⃣ Emiterea, de către CCD Suceava, a Adeverinței de absolvire cu avizul și semnătura profesorului metodist coordonator de curs, și expedierea acesteia către cursant în format electronic (pe adresa de e-mail cu care cursantul s-a înscris la curs ).


6️⃣ Emiterea de către CCD Suceava, a Adeverințelor pentru formatorii implicați în activitatea de formare continuă cu avizul și semnătura profesorului metodist coordonator de curs, a Adeverințelor și expedierea acestora către formatori în format electronic.


7️⃣ Prețul cursurilor avizate este:

   • 150 lei pentru cursurile de 24 de ore

   • 100 lei pentru cursurile de 16 ore

⚠️ Înscrierea personalului didactic de predare și a personalului didactic auxiliar la cursurile ACREDITATE din Oferta de formare continuă a
Casei Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava

1️⃣ Completarea Formularului de înscriere la cursurile acreditate

2️⃣ Completarea Declarației de disponibilitate a cursantului pentru participarea la activități de formare online de tip sincron audio-video(webinar), datată, semnată și apoi trimisă pe e-mail către profesorul metodist coordonator (adresele de e-mail și numerele de telefon ale profesorilor metodiști)

    • Înscrierile sunt centralizate săptămânal. Profesorul metodist coordonator de program, la întrunirea numărului de 25 cursanți/grupă, face demersurile pentru organizarea activităților de formare.


3️⃣ În termen de maxim 15 zile de la înregistrarea formularului de înscriere la un curs ACREDITAT, cursantul primește o informare de la profesorul metodist coordonator de program, în care se va regăsi una dintre următoarele variante:

    • Acceptul într-o grupă, detalii privind cursul, calendarul / schema orară de desfășurare, contractul de formare;

    • Precizarea unei perioade posibile pentru organizarea cursului


4️⃣ În termen de maxim 1 săptămână după ce cursantul primește informarea se întocmesc contractele de formare cu școlile de unde provin cursanții (daca aceste școli au fonduri prevăzute în buget pentru formarea continuă a personalului didactic) sau direct cu cursantul dacă acesta consideră că dorește să participe la curs și să își achite singur costurile.

5️⃣Cursurile se vor desfășura pe platforma online, folosind instrumentele GSuite implementate pe domeniu www.ccd-suceava.ro. Fiecare cursant va primi un cont de forma (prenume_nume@ccd-suceava.ro ) și o parolă, valabile doar pe perioada desfășurării cursului.


6️⃣Desfășurarea cursului acreditat și a evaluării.

Durata minimă a cursurilor acreditate:

      • 4 săptămâni pentru cursurile de 15 CPT

      • 6 săptămâni pentru cursurile de 21-22 CPT

      • 8 săptămâni pentru cursurile de 30 CPT


7️⃣Emiterea, de către CCD Suceava, a Adeverinței de absolvire - valabilă până la eliberarea atestatului de formare continuă cu CPT cu avizul și semnătura profesorului metodist coordonator de curs si expedierea ei către cursant în format electronic (pe adresa de e-mail cu care cursantul s-a înscris la curs)

8️⃣Emiterea, de către CCD Suceava, a Adeverinței de formator cu avizul și semnătura profesorului metodist coordonator de curs și expedierea ei în format electronic pe adresa de e-mail a formatorului.


9️⃣Prețul cursurilor acreditate este:

      • 300 lei pentru cursurile cu 15 CPT,

      • 450 lei pentru cursurile cu 21-22 CPT

      • 600 lei pentru cursurile cu 30 CPT

Oportunități de formare - cursuri avizate MEC 2020-2021

💢 Programe de formare în concordanta cu strategia MEC / la solicitarea MEC

💢 Leadership - Management - Comunicare

💢 Didactica specialității - Aria curriculară limbă şi comunicare

💢 Didactica specialității - Aria curriculară matematică şi ştiinţe

💢 Didactica specialității - Aria curriculară Om și Societate

💢 Didactica specialității - Aria curriculară tehnologii / informatică și TIC

💢 Învățământ special

💢 Consiliere şi orientare

Oportunități de formare - cursuri ACREDITATE 2020-2021

În anul școlar 2020-2021, programele de formare continuă ACREDITATE nu se vor desfășura față-în-față conform adresei MEC 6164/DGIP/11.09.2020. Ele pot fi reorganizate și desfășurate în regim online de tip sincron audio-video ( webinar ) cu avizul Comisiei Speciale de Acreditare, conform OMEC 4649/30.06.2020 și OMECTS 5564/2011 pe baza acordului scris al cursanților și formatorilor.

💢 Ora de Net - Folosirea utilă, sigură și creativă a internetului

💢 Medierea conflictelor în mediul școlar

💢 Creativitate și inovare în procesul instructiv-educativ

💢 Comunicare, Negociere, Mediere în Educație

💢 Comunicare în limba engleză pentru cariera didactică

💢 Campionul comunităţii

💢 Managementul calității in educație

💢 TIC în curriculum-ul școlar

💢 Resurse Educaţionale - Tehnologie şi Creativitate

💢 Parteneriat Şcoală Comunitate

Oportunități de formare - activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale 2020-2021

💢 Instruiri periodice – suport pentru dezvoltarea profesională a personalului didactic din unitățile de învățământ preuniversitar

Organizator: CCD George Tofan Suceava

Mod de organizare: ateliere interactive online

Grup țintă: personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar responsabil de dezvoltarea profesională din unități de învățământ, bibliotecari/ responsabili CDI, profesori documentariști.

Data și loc de desfășurare: online

 • 7 octombrie 2020, ora 15.00

 • 8 octombrie 2020, ora 20.00

Responsabili activitate: director CCD, profesori metodiști ai CCD

Partener: Inspectoratul Școlar al Județului Suceava


💢 Ziua Mondială a Educației – proiecte, rezultate, impact

Organizator: CCD George Tofan Suceava

Mod de organizare: webinar

Grup ţintă: personal didactic din învățământul preuniversitar

Data şi loc de desfăşurare: 5 octombrie 2020, online

Responsabili de activitate: profesori metodiști CCD

Partener: unități de învățământ din județ


💢 Modele de comunicare online în școală – exemple de bune practici

Organizator: CCD George Tofan Suceava

Mod de realizare: webinar

Grup țintă: personal didactic din învățământul preuniversitar

Responsabil activitate: prof. Georgeta Colibaba

Data și loc de desfășurare: 26 noiembrie 2020, online

Parteneri: unități de învățământ din județ


💢 Luna Internațională a Bibliotecilor Școlare

Organizator: CCD George Tofan Suceava

Mod de realizare: webinar

Grup ţintă: educatori, învățători; profesori pentru învățămăntul primar; profesori pentru învățământul gimnazial și liceal, bibliotecari școlari, responsabili de CDI-uri

Data şi loc de desfăşurare: 28 octombrie 2020, online

Responsabil activitate: prof. Daniela Argatu

Parteneri: unități de învățământ din județ


💢 Zilele CCD George Tofan Suceava

Organizator: CCD George Tofan Suceava

Mod de realizare: evenimente online.

 • Intervenții educaționale pentru personalul didactic care lucrează cu copii în situații de abandon școlar;

 • Comunicare eficientă în educație.

Grup ţintă: personal didactic de predare, directori de unități de învățământ, personal didactic auxiliar, colaboratori ai CCD Suceava; CCD “George Tofan” Suceava

Data şi loc de desfăşurare: 5-8 noiembrie 2020, online

Responsabili de activitate: prof. Elena – Manuela David, prof. Georgeta Colibaba, prof. Cotin Rodica, prof. Dana Zup, prof. Daniela Argatu, inf. Cătălin Laslău, ec. Sorin Teodorovici


💢 Ziua Națională a României (Marea Unire - 1 Decembrie 1918)

Organizator: CCD George Tofan Suceava

Mod de realizare: expoziție tematică online

Grup ţintă: personal didactic din învățământul preuniversitar

Data şi loc de desfăşurare: 1 decembrie 2020, website www.ccd-suceava.ro

Responsabil activitate: prof. Daniela Argatu


Cursuri / workshop-uri / activități ce urmează să se desfășoare în perioada: 23 octombrie 2020 - 30 noiembrie 2020

 • Google Educator Nivelul 1 - Intermediari - 25 CPT

 • Organizator: Asociația Edusfera - partener CCD George Tofan Suceava

 • Mod de organizare: 100 ore

 • Participanți: Personal didactic de la Colegiul Tehnic "Petru Mușat" Suceava

 • Data şi loc de desfăşurare: 23 octombrie 2020 - 23 noiembrie 2020, on-line

 • Formator: ing. Toader Pîțu, IȘJ Suceava

 • Google Educator Nivelul 1 - Intermediari - 25 CPT

 • Organizator: Asociația Edusfera - partener CCD George Tofan Suceava

 • Mod de organizare: 100 ore

 • Grup ţintă: Personal didactic de la Școala Gimnazială "Teodor Balan" Gura Humorului și Școala Gimnazială Ostra

 • Data şi loc de desfăşurare: 30 octombrie 2020 - 30 noiembrie 2020, on-line

 • Formator: ing. Cătălin Laslău, CCD Suceava

Cursuri / workshop-uri derulate în perioada: 02 octombrie 2020 - 09 octombrie 2020

 • Ziua Mondială a Educației – proiecte, rezultate, impact

 • Organizator: CCD George Tofan Suceava

 • Mod de organizare: webinar

 • Grup ţintă: personal didactic din învățământul preuniversitar

 • Data şi loc de desfăşurare: 5 octombrie 2020, online

 • Responsabili de activitate: profesori metodiști CCD

 • Partener: unități de învățământ din județ

 • Formarea Continuă - modalități de organizare în on-line

 • Mod de organizare: ateliere interactive online, webinar

 • Grup țintă: personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar responsabil de dezvoltarea profesională din unități de învățământ, bibliotecari/ responsabili CDI, profesori documentariști.

 • Data și loc de desfășurare: 7, 8 octombrie 2020, online

 • Responsabili activitate: director CCD, profesori metodiști ai CCD

 • Partener: Inspectoratul Școlar al Județului Suceava

Cursuri / workshop-uri derulate în perioada: 25 septembrie - 02 octombrie 2020

GRATUIT - 28, 29 septembrie 2020 și 1 octombrie 2020, ora 13,30, detalii

 • online

 • Participă personalul didactic de predare și didactic auxiliar de la Colegiul Național "Petru Rareș" Suceava

 • Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în utilizarea aplicației Google Classroom la clasă pentru:

    • a crește calitatea procesului de predare și învățare

    • a optimiza activitatea profesorilor.

Cursuri / workshop-uri derulate în perioada: 11 -18 septembrie 2020

 • desfășurat în perioada 11,12,14, 18,19 septembrie 2020, detalii curs

 • planificarea modulelor tematice

 • 24 ore, online

 • 486 de cadre didactice înscrise, GRATUIT

 • desfășurat în perioada 14, 19 septembrie 2020, ora 11,00, detalii

 • 6 ore - online

 • Personalul didactic de predare și didactic auxiliar de la Școala Gimnazială "Petru Comarnescu" Gura Humorului

 • GRATUIT

 • desfășurat în perioada 12, 13 septembrie 2020, ora 11,00, detalii

 • 6 ore - online

 • Personalul didactic de predare și didactic auxiliar de la Școala Gimnazială "Teodor Balan" Gura Humorului

 • GRATUIT

Cursuri / worshop-uri derulate în perioada: 04 -11 septembrie 2020

 • desfășurat în perioada 4, 11 septembrie 2020, ora 11,00, GRATUIT

 • 6 ore - online

 • Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în utilizarea aplicației Google Classroom la clasă pentru:

  • a crește calitatea procesului de predare și învățare

  • a optimiza activitatea profesorilor.

 • Personalul didactic de predare și didactic auxiliar de la Școala Gimnazială "Miron Costin" Suceava

 • detalii

 • desfășurat în perioada 9, 12 septembrie 2020, ora 11,00,

 • Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în utilizarea aplicației Google Classroom și Microsoft Office 361 A1 la clasă pentru:

  • a crește calitatea procesului de predare și învățare

  • a optimiza activitatea profesorilor.

 • 6 ore - online

 • Personalul didactic de predare și didactic auxiliar de la Colegiul Național "Ștefan cel Mare" Suceava, GRATUIT

Ghiduri

Ghiduri / RED -uri pentru educația online - Google Classroom - limba română

Ghid de utilizare a Google Classroom - profesori - UAD (Universitatea de Arta si Design Cluj-Napoca)

Ghid (română), Casa Corpului Didactic a Municipiului București, Ghid Google Classroom

Demonstrație video (română), Clasa Viitorului: Demonstrație Google Classroom (Edu Apps)

Curs (română), EduApps, Google, Formare despre noțiunile de bază

Curs (română), Google for Education, Google Classroom

Tutorial video (română), Tutorial Google Forms in limba romana (ADFABER)

Tutorial video (română), Cum să creăm o clasă în Google Classroom (Tekwill ICT Excellence Center)

Tutorial video (română), Crearea și distribuirea temelor pentru acasă în Google Classroom (Tekwill ICT Excellence Center)

Tutorial video (română), Cum sa faci o clasa virtuala pe Google Classroom (EmaLaScoala)

Tutorial video (română), Cum sa faci o tema cu variante de raspuns in Google Classroom (EmaLaScoala)

Tutorial video (română), Care-i faza cu Google Classroom?

Tutorial video (română), Utilizarea Google Calendar si Google Meet (EduCRED)

Tutorial video (română), Utilizarea Google Classroom (EduCRED)

Tutorial video (română), Google Classroom | Clasa Google (Love for Life)

Tutorial video (română), Introducere in G Suite | Introduction in G Suite (Love for Life)

Tutorial video (română), G Suite for Education - Aplicațiile Google pentru Educație (TIC avansat)

Tutorial video (română), G Suite for Education (TIC avansat)

Tutorial video (română), Google pentru educație (TIC avansat)

Tutorial video (română), Google for Education (TIC avansat)

Tutoriale video (română) pentru instalarea și utilizarea Zoom și Google Classroom (Alexandru Butoi): Zoom & Google Classroom

Tutorial (română), Liceecentenare, Google Classroom

Tutorial (română), CNIV, Metode moderne de predare-învățare - Clase virtuale cu Google Classroom

Discuție (română), Tot ce trebuie să știi despre construirea unui material video pentru clasă (I)

Discuție (română), Tot ce trebuie să știi despre construirea unui material video pentru clasă (II)

Discuție video (română), Integrarea TIC în educație - MITURI (partea I) (EduTolk)

RED -uri pentru educația online - GSuite - limba engleză


RED - uri în limba română pentru educația online

💡 Stimate cadre didactice. În aceasta perioadă la recomandarea MEC profesorii încearcă să găsească soluții pentru învățarea online. Ne propunem să centralizăm exemple de platforme, instrumente digitale, diverse materiale pentru facilitarea predării online.

Link-uri promovare mass - media

mass media.pdf

Date de Contact