Commissie Versnelde Toewijzing

Art. 24 van het kaderbesluit Sociale Huur (KSH) biedt in welbepaalde gevallen de mogelijkheid van een versnelde toewijzing.

In het KSH is sprake van ‘een dakloze’. We hanteren daarvoor de definitie uit het KB van 21 september 2004 tot toekenning van een installatiepremie:

Onder een dakloze wordt de persoon verstaan die niet over een eigen woongelegenheid beschikt, die niet de middelen heeft om daar op eigen kracht voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft, of tijdelijk in een tehuis verblijft, in afwachting dat hem een eigen woongelegenheid ter beschikking wordt gesteld.

Regio Brugge:

De toewijzingen voor de twee Brugse Huisvestingsmaatschappijen worden samen bekeken.

De twee huisvestingsmaatschappijen zijn: VIVENDO en de Brugse Maatschappij voor huisvesting. Jaarlijks kunnen 15 woningen worden toegekend. De uitbreiding van 5 extra woningen per jaar is mogelijk via een samenwerkingsverband met omliggende gemeenten

(Zedelgem, Oostkamp, Jabbeke, Ichtegem, De Haan, Damme, Beernem).


Zittingen Commissie VT Brugge 2020

Commissievoorzitter: Katrien Delrue

  • 19/02/2020 alleenstaanden of koppels zonder kinderen (alleenstaanden)

  • 1/04/2020 alleenstaanden of koppels met kinderen (gezinnen)

  • 17/06/2020 alleenstaanden of koppels zonder kinderen (alleenstaanden)

  • 16/09/2020 alleenstaanden of koppels met kinderen (gezinnen)

  • 18/11/2020 alleenstaanden of koppels zonder kinderen (alleenstaanden)

1. Lees zeker eerst de toelichting: toelichting bij het aanvraagformulier 2020 (pdf).

2. Vervolgens, bezorg het ingevulde formulier (download hier het sjabloon) aan: commissieversneldetoewijzingregiobrugge@cawnoordwestvlaanderen.be (zelfde adres voor eventuele aanvullingen).