Videokonsultasjon

Vi er i en fase for utprøvning av videokonsultasjon, og denne siden er til bruk til de pasientene som avtaler dette spesifikk for hver konsultasjon