AKUTT SYK? RING, IKKE SKRIV! Du når oss på 4000 5343, legevaktsentralen på 116 117 eller nødsentralen på 113.

Digitale tjenester via helsenorge.no

Unngå telefonkø – bruk tjenestemenyen over. Legene tilbyr eKonsultasjon (kr 152/249) som alternativ til vanlig legetime. e-Resept og eKontakt er gratis. Vår pasient-kommunikasjon går via statens helsenorge.no, hvor all din helseinformasjon er samlet.

EKonsultasjoner besvares etter 3-5 dager.

eKontakt eller eKonsultasjon?

eKontakt er korte spørsmål til legesekretær, bestilling av pasienttransport eller har andre administrative spørsmål. eKonsultasjon er medisinske spørsmål til legen når fysisk fremmøte ikke er nødvendig, et alternativ til vanlig legetime. Bilder og dokumenter kan sendes som vedlegg. Gjelder kjente problemstillinger.


Digital melding fra lege

Du får et SMS-varsel når du mottar et digitalt svar fra legen. Klikk her for å logg inn på helsenorge.no med BankID for å lese hele meldingen. Detaljene vises ved klikk på hvert emne i meldingsoversikten din.

Bruker undersøkelse

I uke 19 gjennomfører vi brukerundersøkelse ved Byhaugen legesenter, og vi var svært fornøyd med 163 svar. Det gir oss godt grunnlagt til å se på hva vi må bli bedre på.

Nyhet!

Vi har fått trådløst nett, og passordet er "Byhaugen".

Ny fastlege til senteret

Møyfrid Muller overtok for Kjersti Louise Hodne fra 1.september 2017.Slik gjør vi det

Her kan dere lese litt om vårt tilbud til våre pasienter, og hva som vi forventer av oss selv knyttet til din kontakt med kontoret.

Dokument til pasientene

Henvisninger

Legeforeningen har for tiden fokus på overdiagnostikk og underdiagnostikk i helsetjenesten. Fastlegene i Stavanger har denne sammenheng laget dette dokumentet.

Policydokument overbehandling

Adresse: Randabergveien 45, 4025 STAVANGER