AKUTT SYK? RING, IKKE SKRIV! Du når oss på 4000 5343, legevaktsentralen på 116 117 eller nødsentralen på 113.


Lik gjerne siden facebooksiden vår. Da vil du motta relevant informasjon knyttet til Byhaugen legesenter, helsetjenesten i Stavanger kommune og annen nyttig helseinformasjon.

Vikar for fastlege Møyfrid Müller

I forbindelse med spesialistutdannelsen i allmennmedisin skal Møyfrid Müller jobbe 1 år ved sykehuset.

Perioden vil være mellom 01.09.18 og 01.09.19.

Lege Tina Lie skal være vikar for henne i perioden.

eKontakt eller eKonsultasjon?

eKontakt er korte spørsmål til legesekretær, bestilling av pasienttransport eller har andre administrative spørsmål. eKonsultasjon er medisinske spørsmål til legen når fysisk fremmøte ikke er nødvendig, et alternativ til vanlig legetime. Bilder og dokumenter kan sendes som vedlegg. Gjelder kjente problemstillinger.


Digitale tjenester via helsenorge.no

Unngå telefonkø – bruk tjenestemenyen over. Legene tilbyr eKonsultasjon (kr 152/249) som alternativ til vanlig legetime. e-Resept og eKontakt er gratis. Vår pasient-kommunikasjon går via statens helsenorge.no, hvor all din helseinformasjon er samlet.

EKonsultasjoner besvares etter 3-5 dager.

Informasjon til deg som tar blodprøver uten legetime

Korreksjon:

Etter årets forhandlinger, så kan vi igjen tilby blodprøvetakning uten legetime for pasienter som med rekvisisjoner fra andre leger.


Om prøvetaking for andre leger

Inntil nå har vi kunnet tilby å få tatt blodprøver rekvirert av leger i andrelinjetjenesten og avtalespesialister. Mengden av slike prøver har blitt stor, og er en belastning for oss.

Vi har likevel tenkt at verdien for pasientene går foran.

Det er staten som styrer all finansiering av fastlegeordningen. Staten har nå fjernet ca. halvparten av betalingen for denne typen blodprøvetaking, av helt uforståelige grunner.

Vi opplever dette som urimelig, men kan ikke gjøre noe med saken. Fastlegene kan dessverre ikke fortsette med denne gode tjenesten, som om ingenting har skjedd.

Her er alternativene for deg:

  • Blodprøven kan tas ved SUS sin blodprøvestasjon. Dette er gratis, som før.
  • Om du likevel ønsker å få tatt blodprøven hos oss må vi nå gjennomføre en kort konsultasjon. Vi vil der avklare situasjonen din, grunnlaget for prøvetakingen og avklare ansvaret for oppfølgingen. Du trenger ikke å bestille time for dette, vi ordner det innimellom.


Som fastleger er vi for tiden alvorlig bekymret for utviklingen. Det ser ikke ut til at de ansvarlige myndighetene er innstilt på å ta vare på det som er selve grunnmuren i helsetjenesten i Norge - Fastlegeordningen. Denne innskrenkningen av vår laboratorieservice er et godt eksempel på dette.


Med stor beklagelse


Passord trådløst nettverk

Byhaugen

Gravid?

Her har vi samlet litt omkring våre rutiner her ved senteret sammen med noen nyttige lenker.


Rekvisisjon til fysioterapi utgår

En kan fra 2018 gå direkte til fysioterapeut for å få behandling. En vil allikevel anbefale å søke lege for nyoppståtte plager for diagnostisk avklaring i forkant.

Se Stavanger kommune sin side om fysioterapi:

https://www.stavanger.kommune.no/…/fysioterapi-og-ergotera…/


Slik gjør vi det

Her kan dere lese litt om vårt tilbud til våre pasienter, og hva som vi forventer av oss selv knyttet til din kontakt med kontoret.

Dokument til pasientene

Henvisninger

Legeforeningen har for tiden fokus på overdiagnostikk og underdiagnostikk i helsetjenesten. Fastlegene i Stavanger har denne sammenheng laget dette dokumentet.

Policydokument overbehandling

Adresse: Randabergveien 45, 4025 STAVANGER