Timebestilling


Hver dag kl 16:00 legges det ut tilgjengelige timer til dagen etter. Disse timene må bookes på helsenorge.no. Dette er korte timer, som kun gjelder enkle problemstillinger som f. eks. urinveisinfeksjoner, luftveisinfeksjoner eller forlengelse av sykemelding.
AKUTT SYK? RING, IKKE SKRIV! Du når oss på 4000 5343, legevaktsentralen på 116 117 eller nødsentralen på 113.


Lik gjerne siden facebooksiden vår. Da vil du motta relevant informasjon knyttet til Byhaugen legesenter, helsetjenesten i Stavanger kommune og annen nyttig helseinformasjon.

Prøve prosjekt: Drop-in videokonsultasjon

Orienterer om tilbudet om drop-in videokonsultasjon for pasientene til Eirik Viste. Hver dag kl 12 går Eirik inn å ser hvem som venter i hans virtuelle venterom. De som sitter i kø kl 12 vil han i løpet av 20 minutt ta inn i en videokonsultasjon.

Dette vil gjelde alle dager i uken. Hvilke problemstillinger som er egnet til videokonsultasjon er ikke sikkert avklart, men videokonsultasjon kan være en god start på en oppfølging, avklaring av spørsmål knyttet til oppstartet utredning, avklare oppstartet behandling m.m. Vi overlater det til deg, som pasient, til å vurdere om videokonsultasjon er egnet for gjeldende problemstilling. Vi har ikke lov å starte en sykemelding.

Lenke til Videokonsultasjon


INFLUENSAVAKSINEN 2019/2020

Vi har fått sesongens influensavaksine!

Bare stikk innom - trenger ikke bestille time.

www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

Fakturagebyr ved e-konsultasjon

Ved e-konsultasjon betaler pasienten egenandel på samme måte som ved fysisk konsultasjon på legens kontor. Faktureringssystemet Melin Medical har tidligere sendt fakturaer på e-konsultasjon uten fakturagebyr. Den praksisen har dessverre opphørt nå.


Vikarerer ved senteret

Eirik Haarr vikarierer ved senteret enkelte dager.

eKontakt eller eKonsultasjon?

eKontakt er korte spørsmål til legesekretær, bestilling av pasienttransport eller har andre administrative spørsmål. eKonsultasjon er medisinske spørsmål til legen når fysisk fremmøte ikke er nødvendig, et alternativ til vanlig legetime. Bilder og dokumenter kan sendes som vedlegg. Gjelder kjente problemstillinger.


Digitale tjenester via helsenorge.no

Unngå telefonkø – bruk tjenestemenyen over. Legene tilbyr eKonsultasjon (kr 152/249) som alternativ til vanlig legetime. e-Resept og eKontakt er gratis. Vår pasient-kommunikasjon går via statens helsenorge.no, hvor all din helseinformasjon er samlet.

EKonsultasjoner besvares etter 3-5 dager.

Passord trådløst nettverk

Byhaugen

Her har vi samlet litt omkring våre rutiner her ved senteret sammen med noen nyttige lenker.


Rekvisisjon til fysioterapi utgår

En kan fra 2018 gå direkte til fysioterapeut for å få behandling. En vil allikevel anbefale å søke lege for nyoppståtte plager for diagnostisk avklaring i forkant.

Se Stavanger kommune sin side om fysioterapi:

https://www.stavanger.kommune.no/…/fysioterapi-og-ergotera…/


Slik gjør vi det

Her kan dere lese litt om vårt tilbud til våre pasienter, og hva som vi forventer av oss selv knyttet til din kontakt med kontoret.

Dokument til pasientene

Henvisninger

Legeforeningen har for tiden fokus på overdiagnostikk og underdiagnostikk i helsetjenesten. Fastlegene i Stavanger har denne sammenheng laget dette dokumentet.

Policydokument overbehandling

Adresse: Randabergveien 45, 4025 STAVANGER