AKUTT SYK? RING, IKKE SKRIV! Du når oss på 4000 5343, legevaktsentralen på 116 117 eller nødsentralen på 113.


Lik gjerne siden facebooksiden vår. Da vil du motta relevant informasjon knyttet til Byhaugen legesenter, helsetjenesten i Stavanger kommune og annen nyttig helseinformasjon.

Vikar for fastlege Møyfrid Müller

I forbindelse med spesialistutdannelsen i allmennmedisin skal Møyfrid Müller jobbe 1 år ved sykehuset.

Perioden vil være mellom 01.09.18 og 01.09.19.

Lege Tina Lie skal være vikar for henne i perioden.

eKontakt eller eKonsultasjon?

eKontakt er korte spørsmål til legesekretær, bestilling av pasienttransport eller har andre administrative spørsmål. eKonsultasjon er medisinske spørsmål til legen når fysisk fremmøte ikke er nødvendig, et alternativ til vanlig legetime. Bilder og dokumenter kan sendes som vedlegg. Gjelder kjente problemstillinger.


Digitale tjenester via helsenorge.no

Unngå telefonkø – bruk tjenestemenyen over. Legene tilbyr eKonsultasjon (kr 152/249) som alternativ til vanlig legetime. e-Resept og eKontakt er gratis. Vår pasient-kommunikasjon går via statens helsenorge.no, hvor all din helseinformasjon er samlet.

EKonsultasjoner besvares etter 3-5 dager.

INFLUENSAVAKSINEN

Vi er nå tomme for influensavaksine,

dersom du trenger vaksine, ta kontakt - så ordner vi resept på vaksinen.


Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Passord trådløst nettverk

Byhaugen

Her har vi samlet litt omkring våre rutiner her ved senteret sammen med noen nyttige lenker.


Rekvisisjon til fysioterapi utgår

En kan fra 2018 gå direkte til fysioterapeut for å få behandling. En vil allikevel anbefale å søke lege for nyoppståtte plager for diagnostisk avklaring i forkant.

Se Stavanger kommune sin side om fysioterapi:

https://www.stavanger.kommune.no/…/fysioterapi-og-ergotera…/


Slik gjør vi det

Her kan dere lese litt om vårt tilbud til våre pasienter, og hva som vi forventer av oss selv knyttet til din kontakt med kontoret.

Dokument til pasientene

Henvisninger

Legeforeningen har for tiden fokus på overdiagnostikk og underdiagnostikk i helsetjenesten. Fastlegene i Stavanger har denne sammenheng laget dette dokumentet.

Policydokument overbehandling

Adresse: Randabergveien 45, 4025 STAVANGER