AKUTT SYK? RING, IKKE SKRIV! Du når oss på 4000 5343, legevaktsentralen på 116 117 eller nødsentralen på 113.


Lik gjerne siden facebooksiden vår. Da vil du motta relevant informasjon knyttet til Byhaugen legesenter, helsetjenesten i Stavanger kommune og annen nyttig helseinformasjon.

Fakturagebyr ved e-konsultasjon

Ved e-konsultasjon betaler pasienten egenandel på samme måte som ved fysisk konsultasjon på legens kontor. Faktureringssystemet Melin Medical har tidligere sendt fakturaer på e-konsultasjon uten fakturagebyr. Den praksisen har dessverre opphørt nå.


INFLUENSAVAKSINEN 2019/2020

Vi har fått sesongens influensavaksine!

Du kan da bare stikke innom - trenger ikke å bestille time.

www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

Vikarerer ved senteret

Lege Tina Lie og Eirik Haarr vikarierer ved senteret enkelte dager.

eKontakt eller eKonsultasjon?

eKontakt er korte spørsmål til legesekretær, bestilling av pasienttransport eller har andre administrative spørsmål. eKonsultasjon er medisinske spørsmål til legen når fysisk fremmøte ikke er nødvendig, et alternativ til vanlig legetime. Bilder og dokumenter kan sendes som vedlegg. Gjelder kjente problemstillinger.


Digitale tjenester via helsenorge.no

Unngå telefonkø – bruk tjenestemenyen over. Legene tilbyr eKonsultasjon (kr 152/249) som alternativ til vanlig legetime. e-Resept og eKontakt er gratis. Vår pasient-kommunikasjon går via statens helsenorge.no, hvor all din helseinformasjon er samlet.

EKonsultasjoner besvares etter 3-5 dager.

Passord trådløst nettverk

Byhaugen

Her har vi samlet litt omkring våre rutiner her ved senteret sammen med noen nyttige lenker.


Rekvisisjon til fysioterapi utgår

En kan fra 2018 gå direkte til fysioterapeut for å få behandling. En vil allikevel anbefale å søke lege for nyoppståtte plager for diagnostisk avklaring i forkant.

Se Stavanger kommune sin side om fysioterapi:

https://www.stavanger.kommune.no/…/fysioterapi-og-ergotera…/


Slik gjør vi det

Her kan dere lese litt om vårt tilbud til våre pasienter, og hva som vi forventer av oss selv knyttet til din kontakt med kontoret.

Dokument til pasientene

Henvisninger

Legeforeningen har for tiden fokus på overdiagnostikk og underdiagnostikk i helsetjenesten. Fastlegene i Stavanger har denne sammenheng laget dette dokumentet.

Policydokument overbehandling

Adresse: Randabergveien 45, 4025 STAVANGER