Gravid?

Gratulerer med din graviditet. For at vi best skal kunne ivareta deg som gravid ønsker vi å ha deg inn til time kort tid etter positiv graviditetstest. Du vil bli tilbudt time innen 1 uke. Første timen vil da omhandle levevaner i tillegg til enkelte undersøkelser. Videre oppfølging vil du bli orientert om på time. I påvente av time kan en gå inn å se på lenkene under.