Din Økonomi

Se dine betalinger og utestående regninger til legekontoret

Sjekk hvor mye egenandeler du har betalt og om du har fått frikort

Prisliste

Priser hos fastleger som gjelder fra 1. juli 2016 – 30. juni 2017


Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege

På dagtid: 152,-

På kveldstid, legevakt: 257,-

Sykebesøk

Dagtid: 205,-

Kveldstid:328,-

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin

Konsultasjon: 49,-

Sykebesøk: 48,-

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud

Pris: 54,-

Enkel pasientkontakt ved telefon, brev som fører til resept, sykmelding rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett

Pris: 65,-

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver

Pris: 54,-

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment

Pris: 54,-


Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Utskrift av journal

Pris: 85,-

Tillegg for konsultasjon / sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen

Pris: 114,-

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer

Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.: 60,-

Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.: 90,-

Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m.: 127,-

Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.: 171,-

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.

Etter kostnad

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten

Pris: 59,-

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes

Hos allmennlege: 152,-

Hos spesialist: 249,-

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette

Etter kostnad

Attester

Attest ved fravær videregående skole

Pris: 200,-

Førerkortattest

Pris: 620,-

TT-kort

Pris: 300,-

Petroleums-attest

Pris: 2100,-