โรงเรียนคุณภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

50 ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 

จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000

โทรศัพท์ : 0 4461 1402  โทรสาร : 0 4462 0277  

อีเมล์ : buriram1@buriram1.go.th

เพจ FACEBOOK : กลุ่มนโยบายและแผน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1