หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

นางสุวิชา ทรงประโคน

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑
คู่มือ Audit brm1.pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑