ช่องทางการสื่อสาร

โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

ตั้งอยู่  เลขที่ 199  หมู่ที่ 1  

ถนนบุรีรัมย์-นางรอง  ตำบลบ้านบัว  

อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000  

รหัสประจำบ้านเลขที่ 3101-071600-0

มีเนื้อที่ 43 ไร่ 3 งาน   


เบอร์โทรติดต่อโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4418-3101 , 0-4418-3102

โทรสาร  0-4418-3101

FACEBOOK :  บัวหลวงวิทยาคม   

EMAIL         :   bualuangwitthayakhom35@gmail.com

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ          :  ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

ทิศตะวันออก  :  ติดกับถนนบุรีรัมย์-นางรอง

ทิศใต้              :  ติดกับเอกชน

ทิศตะวันตก    :  ติดกับหนองน้ำธรรมชาติ