Schoolbus

Het ophalen en afhalen van de leerlingen voor en na de lesuren is gratis voor alle leerlingen die verder dan 4 km van de school wonen. Leerlingen die minder dan 4 km van de school wonen of in het Waals gewest wonen, betalen volgens tarief in de onderstaande tabel.

Zoals de vorige jaren geeft de school via de vriendenkring een korting. Wat u effectief dient te betalen vindt u in de laatste kolom ‘prijs met korting vriendenkring’.

Als uw kind niet veel meegaat met de bus, wordt een occasionele ritprijs aangerekend. Die wordt toegepast als ze minder is dan de abonnementsprijs. Bijvoorbeeld als een eerste kind 14 keer meegaat is de prijs 14 euro i.p.v. 15, als een tweede kind 11 keer meegaat wordt er maar 11 euro gerekend.

We verwijzen hiervoor ook naar het schoolreglement.

minibus
schoolbus

* kinderen van ouders die onder één van de volgende stelsels vallen: leefloon, bijzondere jeugdzorg, asielzoekers

** kinderen van houders van een geldige WIGW-kaart (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen) of OMNIO-kaart (verhoogde tegemoetkoming geneeskundige zorgen)


Bij vragen of onduidelijkheden aarzel niet om u te richten tot het secretariaat of de directeur.