Onze visie

GO! basisschool Ter Elzen is een kleine en fijne basisschool bovenop de heuvel van Wijtschate. In deze groene omgeving starten de allerkleinsten in het kinderdagverblijf waar ze dankzij knutselactiviteiten, educatieve spelletjes en instapmomenten goed voorbereid worden op een warme overgang naar de kleuterklassen en de lagere klassen.

De kleinschaligheid van de school zorgt ervoor dat de kinderen zowel in de kleuterklassen als in de lagere afdeling kunnen genieten van een sterke individuele begeleiding. De gemotiveerde leerkrachten behandelen elke leerling als een VIP, met eigen talenten en interesses. Dankzij speelplaatskoffers, sportactiviteiten, STEM-activiteiten en talrijke spel- en werkvormen in de klassen wordt er extra ingezet op het leren omgaan met elkaar op een respectvolle manier.

Deze volledige VIP-behandeling wordt gedragen door het volledige schoolteam dat de drijfkracht vormt achter GO! basisschool Ter Elzen. Dit schoolteam stelt vijf GO! waarden voorop die de schoolvisie dieper vormgeven: creatief, samenwerken, leerplezier, zelfvertrouwen en respect.


kijk ik durf

Iedereen is creatief op zijn eigen manier en in zijn eigen talenten. Dit is een belangrijk onderdeel van onze persoonlijkheid en dit willen we bij iedereen stimuleren. Een gevarieerd aanbod van activiteiten laat de leerlingen toe hun talenten te ontdekken, hun grenzen te verleggen en te exploreren met materialen, technieken en expressiemogelijkheden. De leerkrachten krijgen de pedagogische vrijheid om hun eigen talenten ten volle tot expressie te brengen en zo de kinderen te prikkelen.

Creatief zijn betekent ook en voor zowel de leerkrachten als de leerlingen, durven uitproberen, openstaan voor andere ideeën en die proberen toe te passen in de huidige omgeving en context. Dankzij een zoekende houding en probleemoplossend denken leert iedereen soepel omgaan met veranderingen en vernieuwende initiatieven.


samen zijn we sterker

Kinderen komen niet naar school om alleen te leren, maar om samen te leren. Daarom zetten we extra in op het leren samenwerken en samen leven waarbij iedereen het beste van zichzelf geeft voor een gemeenschappelijk doel. Door samen te werken worden we allemaal sterker, waardoor we meer dingen kunnen.

Goed samenwerken en samen leven leren de kinderen via heel wat geïntegreerde activiteiten alsook via specifieke werkvormen en lessen zoals:

  • activiteiten sociaal-emotioneel leren;
  • hulptaakjes die opgenomen worden door leerlingen lager zoals hulp bij het middagmaal van de kleuters;
  • groeps- en partnerwerk;
  • peer-tutoring waarbij leerlingen verworven inzichten aan elkaar uitleggen;
  • speelplaatskoffers waarbij geleerd wordt om samen te spelen.


ik ben mee

Om zo goed mogelijk te leren willen we dat alle kinderen plezier beleven in het leren en enthousiast zijn om te leren.

Elk kind wordt betrokken bij de lessen door het inzetten van coöperatieve werkvormen zoals groepswerk, hoekenwerk, duowerk en contractwerk. Daarnaast is er ook aandacht voor beweging en tussendoortjes, zoals bijvoorbeeld het inoefenen van de tafels via bewegend rekenen.

Omdat elk kind ook een eigen leerstijl heeft, is differentiatie in elke klas uiterst belangrijk. Zo wordt elk kind uitgedaagd op eigen niveau, op eigen tempo en met eventuele hulpmiddelen om de leerdoelen even goed te bereiken.


ik zie je staan

Alle kinderen worden gestimuleerd om op een positieve manier te geloven in hun eigen kunnen door een sfeer van geborgenheid te creëren. Door zelfstandig te werken evenals samen te werken leren de kinderen keuzes maken en problemen oplossen, ze leren om zichzelf te durven zijn en om de onzekerheden los te laten. Ook geven we hen alle ruimte om op te komen voor zichzelf, waarbij ze ten allen tijde hulp kunnen en mogen vragen.

Zo verkrijgen de kinderen zelfvertrouwen in hun kunnen.

Kinderen mogen ook fouten maken, gezien ze uit hun fouten leren en zo inzien hoe het de volgende keer beter kan.

We proberen de kinderen ook zoveel mogelijk succeservaringen te laten opdoen en hanteren de technieken van het TOP-spel om positieve houding en gedrag te bevestigen via positieve feedback.


iedereen is uniek

Respectvol omgaan met elkaar en met materialen krijgt bij ons een belangrijke plaats omdat leren samenleven niet vanzelf gaat, maar moet geleerd worden.

Regels en afspraken zijn noodzakelijk en dienen correct nageleefd te worden. Wie zich eraan kan houden wordt beloond met positieve feedback en zelfs meer.

Iedereen is uniek en krijgt de kans om zichzelf te zijn, en we respecteren dit ook bij de anderen. We staan open voor verschillende en andere culturen, andere talen, andere geloven …

Zo zijn we een school waar iedereen zich thuis kan voelen met respect voor alles en iedereen.