Lager onderwijs

In de afdeling lager onderwijs zijn er vier klasgroepen.

Het eerste en tweede leerjaar zitten apart voor alle vakken behalve muzische vorming en lichamelijke opvoeding.

Het derde en het vierde leerjaar zitten samen in een graadsklas en het vijfde en het zesde leerjaar zitten ook samen in een graadsklas. Voor beide groepen zijn er extra leerkrachten die de groep helpen begeleiden door ze in kleinere groepjes te verdelen of door met twee leerkrachten de groep te begeleiden.