Lager onderwijs

In de afdeling lager onderwijs zijn er vier klasgroepen.

Als school hebben we de autonomie en vrijheid om de leerlingen te groeperen die het beste passen bij de organisatie van de school. In de praktijk worden kinderen in het kleuteronderwijs vaak ingedeeld naar leeftijd.

In ons geval en omdat het aantal leerlingen te klein is om afzonderlijke groepen volgens leeftijd te vormen, maken we gebruik van een verticaal indelingssysteem, waarbij verschillende leeftijdsgroepen in dezelfde klas worden samengebracht met één leerkracht.

Het eerste en tweede leerjaar zitten apart voor alle vakken behalve muzische vorming en lichamelijke opvoeding.

Het derde en het vierde leerjaar zitten samen in een graadklas en het vijfde en het zesde leerjaar zitten ook samen in een graadklas. Voor beide groepen zijn er extra leerkrachten die de groep helpen begeleiden door ze in kleinere groepjes te verdelen of door met twee leerkrachten de groep te begeleiden.