Kleuteronderwijs

De kleuterafdeling bestaat uit twee graadklassen.

Bij Juf Marijke zitten de peuterklas en de eerste kleuterklas. Bij Juf Kathleen zitten de tweede en de derde kleuterklas.

Bekijk hier de instapdagen voor je kleuter.

Graadklassen

Als school hebben we de autonomie en vrijheid om de leerlingen te groeperen die het beste passen bij de organisatie van de school. In de praktijk worden kinderen in het kleuteronderwijs vaak ingedeeld naar leeftijd.

In ons geval en omdat het aantal leerlingen te klein is om afzonderlijke groepen volgens leeftijd te vormen, maken we gebruik van een verticaal indelingssysteem, waarbij verschillende leeftijdsgroepen in dezelfde klas worden samengebracht met één leerkracht.

In onze kleuterafdeling zijn er twee groepen, de eerste groep bestaat uit kinderen van 2,5 tot 4 jaar en de tweede groep bestaat uit kinderen van 4 tot 6 jaar.

De leerkrachten zijn zeer ervaren in deze manier van werken in klassen met meerdere leeftijden. De kinderen bevinden zich meteen in een meer authentieke en traditionele sociale omgeving waar groepen op een vergelijkbare manier gestructureerd zijn als in een gezin.

In de graadklassen werken en leren de kinderen van verschillende leeftijden, ervaringen en vaardigheden samen in kleine groepen en gaan ze samen met hun leerkracht aan de slag met leeractiviteiten die vooraf gepland werden in de kring. Het leren vindt plaats in één ruimte, in de kring of in de de andere klashoeken. De kinderen kunnen samen met de hele klas werken, in kleine groepen en met individuele opdrachten. Ze werken met elkaar samen, ze ontwikkelen en delen kennis, testen theorieën uit en reflecteren samen op hun leren. De leerkracht werkt als facilitator van deze sociale leerprocessen en volgt zowel de groepsontwikkeling als de individuele ontwikkeling met een uniforme observatiemethode, "KWIK" of "Kijk Wat Ik Kan", die in beide graadklassen wordt gebruikt.