Buitenschoolse Kinderopvang

De buitenschoolse kinderopvang wordt in samenwerking georganiseerd met de gemeente Heuvelland.

Voor en na schooltijd is er opvang mogelijk vanaf 7u00 tot 18u30.

  • De voorschoolse opvang vindt elke dag plaats vanaf 7u00 en eindigt om 8u20. Vanaf 8u20 is er toezicht op de speelplaats door een leerkracht.

  • De naschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaat door vanaf een half uur na schooltijd tot 18u30.

De opvangmomenten moeten gereserveerd worden in Recreatex. Let op, elke vroege opvang moet gereserveerd worden in Recreatex. Dit is de opvang tussen 7u en 7u30. Is er niemand ingeschreven, dan komt de begeleider pas om 7u30 naar de opvang.

Ieder kind die naar de opvang komt, met account, krijgt scankaartjes. Iedereen die al naar de speelpleinwerking of een sportkamp geweest is, heeft deze al. In plaats van uur van aankomst te noteren en te laten ondertekenen door de ouders, worden deze kaartjes gescand in het systeem.

Moeten er nieuwe kaartjes aangemaakt worden door verlies, dan zal €10 aangerekend worden.

De opvang ’s morgens zal doorgaan in de eetzaal, daar kunnen de kinderen meer aan de tafels met de spelletjes spelen. ’s Avonds zal de opvang in de zaal, buiten of in de eetzaal doorgaan.

Bij vragen of problemen mag je de school steeds contacteren of de gemeente via bko@heuvelland.be.

De tarieven verschillen naargelang hoe vroeg of hoe laat de kinderen in de opvang zitten:

  • 7u en 7u30: € 1,20 per begonnen kwartier

  • 7u30 en 8u20: € 0,60 per begonnen kwartier

  • 16u15 en 18u: € 0,60 per begonnen kwartier

  • 18u en 18u30: € 1,20 per begonnen kwartier


Woensdagnamiddag:

Voor de woensdagnamiddag maken we gebruik van de gemeentelijke opvang Heuvelland.

Na schooltijd worden alle kinderen samengebracht naar één plaats. Dit centrale opvanglokaal is gelegen in de Koudekotstraat 5 te Dranouter (GBS De Zafant). Het busje van de gemeente brengt de ingeschreven kinderen naar Dranouter.

De opvang in Dranouter duurt tot ten laatste 18u30. De kindjes worden door de ouders opgehaald in Dranouter.

De ouders krijgen maandelijks een factuur toegestuurd. Er kan geopteerd worden om te werken met domiciliëring. Jaarlijks wordt er voor elk kind een fiscaal attest afgeleverd. De kinderopvang van kinderen tot 12 jaar is immers aftrekbaar van de personenbelasting.

Begeleiding in de opvang gebeurt door begeleidster van het gemeentelijk opvangteam. Er wordt voorzien in pedagogische activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen.

De ouders dienen de kinderen te voorzien van een lunchpakket met drankje en eventueel een tussendoortje.

Opgelet: je dient voor de opvang van de woensdagnamiddag vooraf een account aan te maken en je opvang altijd vooraf te reserveren. Alles (ook facturatie) gebeurt digitaal.

De account aanmaken doe je via https://webshopheuvelland.recreatex.be. Je vindt hier een handleiding.

Wie vragen heeft is altijd welkom voor uitleg of verduidelijking.