Buitenschoolse Kinderopvang

De buitenschoolse kinderopvang wordt vanaf 1 september 2017 georganiseerd door het kinderdagverblijf GO! kinderdagverblijf Ter Elzen.

Voor en na schooltijd is er opvang mogelijk vanaf 6u30 tot 18u30.

De voorschoolse opvang vindt elke dag plaats vanaf 6u30 en eindigt om 8u20. Vanaf 8u20 is er toezicht op de speelplaats door een leerkracht.

De naschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaat door vanaf een half uur na schooltijd tot 18u30.

Het tarief bedraagt € 1,00 per begonnen half uur.


Woensdagnamiddag:

Voor de woensdagnamiddag maken we gebruik van de gemeentelijke opvang Heuvelland.

Na schooltijd worden alle kinderen samengebracht naar één plaats. Dit centrale opvanglokaal is gelegen in de Koudekotstraat 5 te Dranouter (GBS De Zafant). Onze schoolbus brengt de kindjes die ingeschreven zijn voor de opvang naar Dranouter.

De opvang in Dranouter duurt tot ten laatste 18u30. De kindjes worden door de ouders opgehaald in Dranouter.

Tarieven: per begonnen kwartier 0,55 euro per kind, voor opvang na 18u is er een hoger tarief (1,10 euro per kwartier).

De ouders krijgen maandelijks een factuur toegestuurd. Er kan geopteerd worden om te werken met domiciliëring. Jaarlijks wordt er voor elk kind een fiscaal attest afgeleverd. De kinderopvang van kinderen tot 12 jaar is immers aftrekbaar van de personenbelasting.

Begeleiding in de opvang gebeurt door begeleidster van het gemeentelijk opvangteam. Er wordt voorzien in pedagogische activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen.

De ouders dienen de kinderen te voorzien van een lunchpakket met drankje en eventueel een tussendoortje.

Opgelet: je dient voor de opvang van de woensdagnamiddag vooraf een account aan te maken en je opvang altijd vooraf te reserveren. Alles (ook facturatie) gebeurt vanaf nu digitaal.

De account aanmaken doe je via https://webshopheuvelland.recreatex.be. Je vindt hier een handleiding.

Voor meer info: neem contact op met de verantwoordelijke van de opvang Joceline Mahieu via 057 450 487 of bko@heuvelland.be.

Wie vragen heeft is altijd welkom voor uitleg of verduidelijking.