ผู้บริหาร

ดร.ประสงค์ กลิ่นบรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานวิทยา

เมนูโรงเรียน

ฝ่ายบริหารและบุคลากร

ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ข่าวกิจกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วัน พฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นางยุพดี พงษ์ไพโรจน์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ ดร.ประสงค์ กลิ่นบรม เป็นตัวแทนในการกล่าวยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการสกาวเดือน อนันตวรพจน์ ในงานเลี้ยง "ผูกใจผูกพัน สังสรรค์ย้ายโต๊ะ" และรองผู้ผู้อำนายการสกาวเดือน อนันตวรพจน์ ได้รับบมอบหมายจากผู้อำนวยการ ดร.ประสงค์ กลิ่นบรม กล่ายคำอวยพร แก่ครูย้าย เพิ่มเติม คลิกที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel image

วัน จันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2563 รองผู้อำนวยการสกาวเดือน อนันตวรพจน์ ได้กล่าวแนะนำตัว และให้โอวาทแก่นักเรียน ณ โดมทองอโณทัย โรงเรียนบางสะพานวิทยา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วัน เสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2563 นำโดยรองผู้อำนวยการสกาวเดือน อนันตวรพจน์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม ทอดผ้าป่าพระราชทาน โดยอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประทานในพิธี ณ วัดเขาโบสถ์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

Carousel imageCarousel imageCarousel image

วัน ศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบางสะพานวิทยา ได้เข้าร่วมงานกิจกรรม วันปิยมหาราช อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วัน พฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม 2563 ทางบุคลากรโรงเรียนบางสะพานวิทยา ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการสกาวเดือน อนันตวรพจน์ ที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนบางสะพาน

ดูข่าวกิจกรรมย้อนหลัง คลิกที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง คลิกที่นี่

นางยุพดี พงษ์ไพโรจน์

หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล

งานตามนโยบายกลุ่มงานบุคคล


Link เกี่ยวกับโรงเรียน