KomOgSpill

Byåsen Skolemusikkkorps (BSMK)

BSMK be stiftet i 23. april 1948 og har i dag mer enn 100 musikanter fordelt på Aspirant-, Junior- og Hovedkorps.

Alle korpsene har øvinger på torsdager. Aspirantene starter med 1 time øving per uke i tillegg til spilletime i regi av Kulturskolen. Musikantene spiller i 3 år før de starter i Hovedkorpset.

Dersom du har spilt i andre korps tidligere, eller ønsker å starte når du er eldre er vi fleksible. Ta kontakt!

epost: post@bmsk.no

Vår musikalske leder og dirigent for Hovedkorpset er også tilgjengelig for spørsmål og kan kontaktes: Dag Helle Bysting - 911 98 222 - dirigent@bsmk.no

Vi rekrutterer på våren!

Skolekonserter

Alle barn og unge på Byåsen, Dalgård og Stavset skolene kan bli med fra 2. klassetrinn og oppover.

April - Skolekonserter 26. April

- Vi holder skolekonserter for 2. og 3. klasse ved Byåsen, Dalgård og Stavset skolene.

Mai - Kom og Spill

3 dager har vi kom og spill, der barn i 2. trinn og oppover kan komme å prøve instrumenter i korpset.

Last ned brosjyre

BSMK Rekruttering 2018 - m Aspriantkorps

BSMK Rekruttering 2018 - m Hovedkorps

Kom og spill 2018!

I 2018 skal vi ha 3 dager i mai, med fokus på prøvespilling og rekruttering. Kom og prøvespill med Byåsen skolemusikkorps er et tilbud til barn på Byåsen, Dalgård og Stavset skole. Tre dager i mai kan barn i 2. trinn og oppover komme å prøve instrumenter i korpset. Korps er veldig gøy, sosialt og lærerikt.

Vi vil komme tilbake med informasjon om rekrutteringen for neste år.

3., 24., 31. Mai kl 17:00

Møte opp disse dagene ved inneamfiet på Byåsen skole.

23. August - Oppstart

Oppstarts- og informasjonsmøte for høsten. De nye musikantene får utlevert instrumentene.

Alle er like viktige!

I Byåsen Skolemusikkkorps blir du kjent med mange barn og unge, det er nettopp det som gjør det så artig unikt å spille i korps. Musikantene lærer av hverandre og knytter bånd på tvers av skolekretser.

Alle barn er like viktige i korpset og de eldre hjelper de yngre både med instrument og sosialisering, noe som gir en godt miljø der trygghet, trivsel, og tilhørighet er vikgige grunn grunnpilarer.

Se oversikt over arrangement og følg med på Facebook!

https://www.facebook.com/pg/byasenskolemusikkorps/events/?ref=page_internal