KomOgSpill

Kom og Spill 2019 er nå avsluttet, men her kan se lese om hva som har skjedd. Informasjon om rekrutteringen for 2020 vil komme ca i april 2020.

Byåsen Skolemusikkkorps (BSMK)

BSMK ble stiftet 23. april 1948 og har i dag mer enn 100 musikanter fordelt på Aspirant-, Junior- og Hovedkorps.

Alle korpsene har øvinger på torsdager. Aspirantene starter med 1 time øving per uke i tillegg til spilletime i regi av Kulturskolen. Musikantene spiller i 3 år før de starter i Hovedkorpset.

Dersom du har spilt i andre korps tidligere, eller ønsker å starte når du er eldre er vi fleksible.

Ta gjerne kontakt!

epost: post@bmsk.no

Vår musikalske leder og dirigent for Hovedkorpset er også tilgjengelig for spørsmål og kan kontaktes: Dag Helle Bysting - 911 98 222 - dirigent@bsmk.no

Vi rekrutterer på våren!

Skolekonserter

Alle barn og unge på Byåsen, Dalgård og Stavset skolene kan bli med fra 2. klassetrinn og oppover.

Skolekonserter 2. Mai

- Vi holder skolekonserter for 2. og 3. klasse ved Byåsen, Dalgård og Stavset skolene. Konsertene holdes i Kulturbygget på Byåsen skole i skoletiden.

Kom og Spill

3 dager har vi kom og spill, der barn i 2. trinn og oppover kan komme å prøve instrumenter i korpset.

Last ned brosjyre

lenker til pdf

Kom og spill 2019!

Kom og spill!

Tre dager i mai kan barn fra 2. trinn og oppover komme å prøve instrumenter i korpset. Kom og spill med Byåsen skolemusikkorps er et tilbud til barn på skolene Byåsen, Dalgård og Stavset.

Årets Kom og Spill holdes:

Torsdag 9. mai kl 16.45 i Inneamfiet på Byåsen skole

Mandag 13. og 20. mai kl 16.45 i Kulturbygget ved Byåsen skole

Instrumentønske må leveres senest mandag 20. mai.

Torsdag 23. mai bli det instrumentfordeling og gruppevis samspill, mens de voksne registrerer de nye musikantene inn i korps og kulturskole. Dette også kl 16.45 i Inneamfiet ved Byåsen skole.

Lek og rytme

I juni har de som har meldt seg inn korpset og kulturskolen mulighet å bli med på “Lek og rytme”. Her får de nye aspirantene bli kjent med dirigenten sin, lære litt om rytme, samspill, instrumenter, noter og ikke minst selve musikken.

Årets Lek og Rytme holdes:

Torsdag 6. og 13. juni kl 16.45 i Kulturbygget på Byåsen skole.

Sommerkonsert - 13. juni kl. 18.00

Aspirant- og juniorkorps holder en liten sommerkonsert i inneamfiet på Byåsen skole. Her blir det mye fin musikk og ikke minst et lite musikalsk innslag fra de nye aspirantene.

Oppstart - 22. august

Oppstarts- og informasjonsmøte for høsten. De nye musikantene får utlevert sine egne instrumentene.

Alle er like viktige!

Alle musikantene er like viktig i korpset, uansett alder. De eldre hjelper de yngre, både med instrument og sosialisering, noe som gir et godt miljø, der trygghet, trivsel og tilhørighet er viktige grunnpilarer.

Vi har ingen reservebenk!!!! Alle er alltid med!!!

Se oversikt over arrangement og følg med på Facebook!

https://www.facebook.com/pg/byasenskolemusikkorps/events/?ref=page_internal