ANTI-PEST BELEID

Stappenplan bij pestprobleem :

Het hele schoolteam hoopt dat alle kinderen een leuke tijd beleven.

Wij wensen dat elk kind zich goed voelt in de klas en op school.

We leren elkaar beter kennen door samen te spelen, te leren en allerlei dingen te beleven.

Soms kan er wel eens iets minder fijn gebeuren waardoor een kind zich niet goed voelt. Als een kind gepest wordt, is het belangrijk om dit te zeggen aan de directie, een leerkracht of de zorgcoördinator.

Het “vertellen of melden” van pesten is niet klikken.

Een probleem kan ook schriftelijk gemeld worden en het briefje kan in de postbus worden gestopt aan de zorgklas.

Elk signaal nemen we ernstig.

Bij een pestprobleem hanteert onze school de “No Blame” aanpak. Deze methode rekent op de groep. We gaan met de kinderen naar oplossingen zoeken. Samen ervoor zorgen om aan een fijne sfeer te werken is de verantwoordelijkheid van iedereen.

We vinden duidelijke regels en de controle op de naleving belangrijk.

Het zelfstandig leren oplossen van een speelplaatsconflict via een eenvoudige methode leren we alle kinderen aan. We visualiseren dit thema door posters.

Uiteraard werken we preventief rond dit thema. We denken na met de kinderen over de mogelijke gevolgen en streven naar het vergroten van de empathie binnen de groep gedurende de hele schoolloopbaan.