Geletterdheid

Wij delen onze expertise met jou!

Al meer dan 25 jaar zet het Brusselse centrum voor basiseducatie Brusselleer zich in om de geletterdheidscompetenties van Brusselaars te verhogen. Via onderwijs en vorming spelen we in op de steeds evoluerende leerbehoeften van volwassenen met geletterdheidsnoden.

Vanuit het Brussels plan geletterdheid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wil Brusselleer als expertisecentrum de problematiek rond laaggeletterdheid bekend maken bij een breder publiek. Daarnaast ondersteunen we ook organisaties in hun begeleiding van (jong)volwassenen met geletterdheidsnoden. We delen onze expertise onder meer met scholen, opleidingsorganisaties, socioculturele organisaties, zorgverstrekkers en ondersteuningscentra voor onderwijs. Brusselleer wil de geletterdheidsproblematiek in onze hoofdstad niet alleen aanpakken, en bouwt daarom aan een netwerk met Brusselse organisaties.

Heeft jouw organisatie nood aan expertise over laaggeletterdheid? Contacteer dan Brusselleer. Je mag rekenen op gedreven en deskundige specialisten, die samen met jouw organisatie een vorming of begeleiding op maat aanbieden.

De opzet en de doelstellingen van het Plan Geletterdheid lees je hier.

Werk je voor een Brussels CVO? Dan vind je het vormingsaanbod rond geletterdheid hier.

Het aanbod voor andere Brusselse organisaties vind je hier.

Meer info? ludwig.willaert@brusselleer.be