nieuws

Plan Geletterdheid (VGC) focust dit jaar extra op ICT

Brusselleer heeft sinds februari 2018 een 0,5 VTE extra (in totaal 12,5 VTE alfa-geco's) ter beschikking om mee de doelstellingen van het Plan Geletterdheid te realiseren. Voor dit schooljaar wordt extra ingezet op digitale geletterdheid. Ook voor deze vorm van geletterdheid is Brusselleer het expertisecentrum.

Brusselleer voert momenteel terreinverkenning uit m.b.t. digitale geletterdheid. Daarnaast worden i.s.m. Leerwinkel nieuwe formats uitgewerkt. Ook gaat Brusselleer op zoek naar een ICT-aanbod op maat van senioren verenigingen en wijkcentra. Dit kan gaan om korte functionele vormingen en/of ICT-ateliers.

Meer info vind je verder in deze site.

samenwerken met Brusselleer

Naast het open aanbod biedt Brusselleer ook cursussen aan op vraag van en in samenwerking met organisaties. Naargelang de leervragen van de cursisten, de vereisten van mogelijke vervolgopleidingen, de wensen van de organisatie... kan een aangepast aanbod worden uitgewerkt. Dit kan zowel bestaan uit reguliere modules als flexibele modules, op maat ontwikkeld.

Het aanbod situeert zich in de volgende leerdomeinen: NT2, Alfa NT2, ICT, Nederlands, wiskunde, opstap talen (Frans/Engels) en maatschappij-oriëntatie.

Heeft uw organisatie interesse in ons aanbod ? Dan bekijken we graag in overleg welke mogelijkheden er zijn. In samenspraak stippelen we het meest geschikte traject uit. We bepalen welke lesinhouden aan bod kunnen komen, rekening houdend met de beschikbare tijd.

onze huidige samenwerkingen

over ons / about us

CBE Brusselleer is het centrum voor basiseducatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, erkend door de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De kerntaak van CBE Brusselleer is kwaliteitsvol onderwijs aanbieden aan Brusselse laaggeletterde volwassenen met als doel hun brede geletterdheid en sleutelcompetenties te verbeteren, zodat ze steeds meer en beter kunnen participeren aan de 21ste-eeuwse maatschappij binnen de Brusselse grootstedelijke context, met zijn specifieke uitdagingen op het vlak van werk, armoedebestrijding, onderwijs en sociale participatie.

Het centrum organiseert onderwijs voor laaggeletterde volwassenen: Nederlands als tweede taal, Alfabetisering NT2, Nederlands moedertaal, ICT, Wiskunde, Maatschappij-oriëntatie. De lessen vinden plaats verspreid over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

CBE Brusselleer werkt voor het realiseren van zijn missie samen met verschillende instanties en organisaties zoals de VGC, het Agentschap Integratie en Inburgering, het Huis van het Nederlands, VDAB, Nederlandstalige (basis)scholen in Brussel, het Onderwijscentrum Brussel, wijkwerkingen en zelforganisaties en Franstalige collega’s als Lire et Ecrire en Collectif Alpha.

Centrum Basiseducatie Brusselleer is a centre for adult basic education, which is part of the Flemish department of education. Brusselleer is the Brussels-based institution for adult literacy in Dutch.

The centre organises open courses for adults with a low degree of education e.g. literacy, maths, social orientation, ICT and also offers tailor-made modules. The lessons take place at different locations in the Brussels Capital Region. Brusselleer also organises language and literacy coaching in vocational training and educational courses for parents of children in Dutch-speaking primary schools.

Brusselleer has a broad network of institutions and organisations and cooperates with all relevant Belgian partners in adult education.