Årstidsfester

Høsttur 23/8-17

Høstfest 9/9-17

Michaels fest 29/9-17

Lanternefest 10/11-17

Julebasar 25/11-17

Adventsspiral 1/12-17

Julefest 22/12-17

Hellig trekonger 8/1-18

Fastelavn 9/2-18

Påskefest 23/3-18

Majfest 4/5-18

Pinsefest 18/5-18

Sommerfest 29/6-18