Syllabus přednášek

co si mohu pod každou hodinou představit

Čekají nás hodiny zážitkové pedagogiky, psychologie, různých typů her a práce s nimi, dramaturgie, cílené zpětné vazby, hygieny, zdravovědy, práva a spousta dalších.

Úvodní večer

 • Představení kurzu a Hnutí Brontosaurus obecně.
 • Seznámení se s organizátorským týmem.
 • První praktická ukázka, co nás na kurzu čeká a nemine...

realizuje celý tým, 10. října 2017

Zážitková pedagogika

 • Škola hrou aneb zážitek nemusí být příjemný, hlavně když je silný.
 • Na hodině se naučíme, aby zážitky byly především pozitivní a intenzivní

přednáší Jakub Švec, 17. října 2017

Emoční inteligence a práce v týmu

 • Pokud zvládáš méně než 1237 různých rolí najednou, pak bezpochyby potřebuješ tým.
 • Schopnost zvládání svých emocí a umění vcítit se do emocí ostatních jedinců je základ dobrého vycházení v týmu.
 • Fungování týmu při přípravě, průběhu i po konci kurzu/akce.
 • Různé styly fungování týmu, dělba práce a delegování úkolů
 • Povinnosti a odpovědnost jednotlivých členů týmu ve vztahu k jejich pracovní funkci.

přednáší Gabriela Schwarzová, 24. listopadu 2017

Seznamovací hry, icebreakery

 • Muž se představí, ale žena nabízí ruku.
 • Boříme ledy, stavíme mosty! Aneb dílna, ve které si na vlastní kůži vyzkoušíš hry, které bandu cizinců promění v dobře šlapající tým.

přednáší Filip Kalčík "JupíČert ", 31. října 2017

První pomoc

 • Proboha co teď?! Umělé dýchání nebo volat 155...nebo to bylo 150...?
 • Až bude někdo potřebovat Vaši pomoc, bude pozdě se ptát jak...aneb tři hodiny Vašeho času mohou pro jiného znamenat řadu let.
 • Obecné zásady poskytování první pomoci, zástava dechu, zástava oběhu, resuscitace, krvácení, šok, protišoková opatření, ošetření úrazů na táboře ....

přednáší Karolína Fazekašová "Fazol", a Martin Žaloudek, 7. listopadu 2017

První víkendovka pro účastníky kurzu

Téma: ,,Středověk - Krvavé křtiny,,

 • Ukázková pracovně prožitková víkendovka speciálně pro vás, účastníky kurzu a vaše přátele.
 • Dramaturgie akce, struktura, práce s místem a atmosférou...jak udržet červenou nitku, to vše a mnohem více…
 • Průřez vším co nejen na brontosauřích víkendovkách můžete zažít.
 • Místo konání: zámek Veltrusy u Prahy. Od pátečního večera do nedělního odpoledne.

Andrea Romanovská "Ája " a tým OHB víkendovky, 10.-12. listopadu 2017

Tvorba realizačního týmu, garantované víkendovky

 • Ani celá armáda těch, kteří mluví, nezmůže jednoho, který jedná.
 • Připrav si vlastní perfektní víkendovku a my ti s ní pomůžeme!
 • Normální učitel řekne. Dobrý učitel vysvětlí. Lepší učitel předvede. Nejlepší učitel inspiruje.

přednáší Andrea Romanovská ,,Ája,, a Michal Švarný "Švára ", 14. listopadu 2017

Akce od A do Z (na co je dobré nezapomenout…)

 • Akce je jako fotografie – vždycky může být lepší. Nikdy se nezavděčíš všem, důležité je být spokojen a vědět, že jsi do toho dal všechno.
 • Základ, bez kterého to nejde: jak domluvit termín, ubytování, sestavit harmonogram, stravování…
 • Jak si rozvrhnout čas a na nic nezapomenout...organizátořina letem světem, vše co už znáte a pár věcí navíc.

přednáší Rostislav Konůpka "Rosťa", 21. listopadu 2017

Příroda, památky, lokality akcí

 • Toužíte spát na zámku, v sudetské chaloupce a nebo v nedotčené krajině...na této hodině se dozvíte spoustu praktických typů, kde se taková lokalita dá najít, čím se od sebe liší a jaké možnosti skýtá, včetně možnosti ubytování, zázemí...
 • Nastíníme, jak správně vybrat lokalitu, která se stane srdeční záležitostí nejen organizátorům ale i účastníkům.
 • V hodině se také zmíníme, co znamená akce příroda, památky, mezinárodno a jaké výhody pro mne jako organizátora mají včetně konkrétních příkladů.

přednášející bude upřesněn, 28. listopadu 2017

Propagace

 • Účastníci, účastníci, účastníci a kde je vzít?
 • Facebook, email, plakátky, kalendáře, vizitky…zkrátka vše, jak oslovit a získat účastníky.

přednášející bude upřesněn, 5. prosince 2017


Dramaturgie

 • ...červená niť neslouží jen k navigaci v bludišti.
 • Dramaturgie, co si mám představit a co pod tím hledat.
 • Tvorba scénáře a práce s ním, hledání a výběr prostředků, místa, ubytování, času.

přednáší Jakub Švec, 12. prosince 2017

Hry I. - příprava a motivace her

 • Čím hra začíná a čím končí?
 • Přehled o tom, jaké hry se dají zařadit a jaké mají místo v programu.
 • Co vše je potřeba udělat před hrou, v jejím průběhu, po ukončení a na co nezapomenout.

přednáší Michal Švarný "Švarný", 19. prosince 2017

Vánoční prázdniny

I organizátor je jenom člověk a někdy si zaslouží pořádné volno, především když jsou Vánoce a Nový rok.

Takže šťastné a veselé a po novém roce se na Vás bude opět těšit tým OHB

Vánoční prázdniny organizátorského kurzu jsou od 20.prosince 2017 do 8.ledna 2018 včetně.

Hospodaření

 • ...o peníze jde až v první řadě
 • Jak požádat o dotace a na jaké mám nárok
 • Hospodářská dokumentace a zákon o účetnictví.
 • Vedení účetnictví, pravidla hospodaření, vzory dokladů a faktur, uzavírání smluv.
 • Sestavení rozpočtu klubu, víkendové akce, tábora
 • Průběžné plnění rozpočtu, vyúčtování po skončení akce a vyúčtování dotací.

přednáší Hana Ondráková, 9. ledna 2018

Ochrana přírody

 • Co vůbec znamená ochrana přírody a jak se dotýká nás jako lidí, organizátorů a účastníků.
 • Na co brát zřetel při pořádání akce...aneb všude si ohýnek udělat nemohu, natož postavit stan, ale bivakování už je něco jiného
 • Vymezení pojmu ekolog a ekologický aktivista :-)

přednášející bude upřesněn, 16. ledna 2018

Památky

 • Cíl, smysl a všední realita památkové péče v Čechách.
 • Jaké v ní má místo a smysl práce dobrovolníka?

přednáší Martina Indrová, 23. ledna 2018

Psychologie

 • „Leckdy může rozladění u ženy, s nímž si neví rady ani nejlepší psycholog, odstranit i průměrný kadeřník.“
 • Organizátor musí zvládat nejen sebe, ale i problémy v týmu či s účastníky. A sám se z toho nezbláznit…

přednáší Anna Pohanková, 30. ledna 2018

Práce se skupinou

 • Dva účastníci už jsou skupina.
 • Jak pracovat s účastnickou skupinou, zvládat a ovládat jí, případně řešit problémy.
 • Co dělá z účastníků skupinu a jak ji nastartovat tak, aby si to všichni spolu opravdu užili a program šlapal sám?
 • Někdy je třeba to trochu rozproudit, někdy zase stmelit, pracovat s atmosférou a hlavně na začátku dobře seznámit… ale kdy je na co správný čas?

přednáší Jakub Švec, 6. února 2018

Hry II. - uvádění her

 • Akce je tady a ty najednou stojíš před účastníky.
 • Co jim říct? Jak je dobře namotivovat ke hře, co říct a neříct v pravidlech a jak to pak celé důstojně ukončit?
 • Jde se na tohle všechno dobře připravit? A hlavně jak?

přednáší Michal Švarný "Švára", 13. února 2018

Strukturované drama

 • Čeká vás ochutnávka jedné z forem dramatické výchovy - strukturované drama (někdy považováno za více strukturovaný LARP).
 • Základem strukturovaného dramatu je téma - příběh, které se zpracovává pomocí dramatických technik a imaginace zúčastněných.
 • Příběhem budete procházet jako diváci i zúčastnění.

přednáší Filip Kalčík "JupíČert ", 20. února 2018

Reflexe a zpětná vazba

 • Lidé jsou jediným zrcadlem, ve kterém se opravdu vidíme.
 • Zážitek se stává zkušeností, když o něm přemýšlíme.
 • Umění reflexe spočívá v tom, vést po trpké cestě sebepoznání. Zpětná vazba není jen kolečko.

přednáší Gabriela Schwarzová, 27. února 2018

Environmentální výchova

 • Člověk a krajina.
 • Trvale udržitelný rozvoj.
 • K čemu je důležitá environmentální výchova a kdy může fungovat.
 • Význam a možnosti environmentální výchovy na akcích, ekohry, programové zdroje.

přednášející bude upřesněn, 6. března 2018

Druhá víkendovka pro účastníky kurzu

Téma "Bermudský trojúhelník"

 • Praxe, praxe, praxe...
 • Umění her je v jejich uvádění, správné motivaci a vedení.
 • Jedinečně připravená víkendovka od A do Z s propracovanými kartami her předaná do rukou účastníku kurzu.
 • Zkuste si sami uvést některé aktivity, připravit motivaci, řídit je na místě a pak vést zpětnou vazbu v bezpečné zóně, kde organizátoři jsou účastníky a účastníci kurzu organizátory konkrétní hry.
 • Místo konání: domeček Srby. Od pátečního večera do nedělního odpoledne.
 • Jedinečný organizátorský tým: tři fyzikové a jedna zdravotnice :-)

Andrea Romanovská "Ája " a tým OHB víkendovky, 9. - 11. března 2018

Organizátor jako řečník

 • Mluvit, mluvit, mluvit...
 • Práce s hlasem a jazykové prostředky, práce s trémou.
 • Jak uvést hru a jak přitáhnout a udržet pozornost ostatních bez použití fyzického násilí.

přednáší Gabriela Schwarzová, 13. března 2018

První pomoc a zdravotník na akcích

 • Zdravotní deník, zdravotnický filtr, potvrzení o bezinfekčnosti, obsah lékárničky…jak se v tom zorientovat, nezbláznit a mít to na háku.
 • Opakování je matka moudrosti, co jsem z hodiny první pomoci zapomněl, to tady zaručeně najdu.

přednáší Karolína Fazekašová "Fazol" a Martin Žaloudek, 20. března 2018

Bezpečnost

 • Hranice mezi skvělým zážitkem a velkým průšvihem bývá někdy zatraceně tenká.
 • Právní odpovědnost, odpovědnost za škodu a odpovědnost za bezpečnost práce.
 • Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží.
 • Bezpečnost v místnosti, tělocvičně, na hřišti, při koupání a bouřce.
 • Zásady bezpečnosti při akcích ve městě a v terénu, požární ochrana, při práci s nářadím a při zvláštních činnostech (střelba, noční akce, cyklistické akce, horská turistika, vodní turistika, lana).
 • Zvláštní, mimořádné a krizové situace, postup v případě ohrožení zdraví.

přednáší Věra Konůpková, 27. března 2018

Hygiena

 • Špína je velmi relativní pojem – kde kdo je čistý i když páchne třeba hnojem.
 • Hygienické požadavky na akce pro děti.
 • Zákon o ochraně veřejného zdraví, požadavky na pitnou vodu, hygienické předpisy v kuchyni.

přednáší Věra Konůpková, 3. dubna 2018

Právní minimum

 • Nejdříve se nauč pravidla, až pak je porušuj.
 • Právní předpisy ve vztahu k akcím a účastníkům.
 • Zákoník práce, zákon o daních z příjmu, zákon o provozu na pozemních komunikacích, zákon o lesích...a mnoha dalších.

přednáší Míroslav Mikovec, 10. dubna 2018

Studijní volno

Uff...teorie už je za námi a čekají nás již jen písemné testy, absolventská víkendovka a slavnostní galavečer

Jedinečné dva týdny na to si oprášit znalosti z kurzu, načerpat energii a připravit se na závěrečné zkoušky.

Studijní volno proběhne od 11.4. do 23.4.2018 včetně.

Závěrečné zkoušky

 • Rozumět znamená rozumět do zkoušky, včetně :-)
 • Písemné testy ke všem kvalifikacím, ústní pohovor jako jedná část k získání osvědčení HVDT, OvHB a OHB.
 • Druhá část jsou garantované víkendovky, které je třeba realizovat nejpozději do 20.5.2018 včetně.
 • Písemné testy má na starosti a dohlídne na ně instruktorka OHB Andrea Romanovská.
 • Ústní zkoušení mají na starosti konzultanti OHB Rostislav Konůpka, Michal Švarný a vedoucí kurzu Olga Vacula.

24. dubna 2018

Galavečer na rozloučenou

 • Jste jedničky! Všechny zkoušky máte úspěšně za sebou ... a spoustu úspěchů ještě před sebou!
 • Slavnostní zakončení kurzu včetně předání osvědčení absolventům a přivítání do organizátorského světa.
 • Celý večer je veden v duchu zážitkové pedagogiky, dobrého jídla a pití.
 • Společenský oděv, rodiny a přátele s sebou.
 • Místo konání: Toulcův dvůr, od 18:00 hodin.

realizuje celý tým OHB, 29. května 2018

Program se může měnit - jednotlivé hodiny mohou být přesouvány, dle aktuálních časových možností přednášejících.