Přednášející a lektoři

krátké představení na koho se můžete například těšit

Karolína Fazekašová

PhDr. Martina Indrová

Ředitelka územního odborného pracoviště Telč národního památkového ústavu. Pedagog pracující na edukativních programech pro děti, střední i vysoké školy, za které získala ocenění Europa Nostra.

Na kurzu povede přednášku památky.

Ing. Filip Kalčík

Vystudovaný chemik, vodohospodář. Autor několika LARPových děl a strukturovaných dramat, milovník amatérského divadla a vodní turistiky. Legenda mezi Hnutím Brontosaurus i mimo něho.

„Program akce může být kupa her naskládaných za sebe anebo forma, do které je jste otiskli svého ducha a oheň tvůrce, který ve vás hořel.“

Na kurzu má na starosti seznamovací hry, icebreaky a strukturované drama.

Rostislav Konůpka

Mgr.Bc. Věra Konůpková

Hlavní lektorka rodinného centra Mateřídouška, Toulcův Dvůr.

Vystudovala pozemní stavitelství a architekturu na ČVUT a učitelství odborných předmětů. Má za sebou roční vzdělávání v péči o malé děti a environmentální výchovu pro učitelky MŠ. Dvacet let působí jako hlavní vedoucí táborů a víkendových akcí pro děti a mládež, zároveň je konzultant pro vzdělávání vedoucích v Hnutí Brontosaurus.

Na kurzu vás seznámí s bezpečností a hygienou.

Mgr. Miroslav Míkovec

Ředitel ekocentra Paleta Oucmanice a vystudovaný právník.

Na závěr kurzu vás představí právní minimum organizátora.

Hana Ondráková

Ing. Anna Pohanková

Psychoterapeutka a konzultantka osobního rozvoje.

Vede odbornou psychologickou poradnu, konzultaci a terapii se zaměřením na rozvoj osobnosti a sebepoznání. Zaměřuje se na pomoc při řešení potíží v mezilidských vztazích v soukromém i pracovním životě, při potřebě zorientovat se v tom, co se děje, a uvědomit si hlubší souvislosti.

„Jediná cesta ven je cesta dovnitř.“

Na kurzu má na starosti hodinu psychologie.

Mgr. Gabriela Schwarzová

Profesionální lektorka a kouč.

Ve svých programech vycházíme ze současných neuropsychologických výzkumů. Učí, jak řídit projekty, vést expertní týmy, podporovat naplňování priorit napříč organizací a řadu dalších manažerských a psychosociálních dovedností. Rozvíjí leadership, nadhled a sebereflexi.

Věnuje se tradiční čínské medicíně. Je partnerem a lektorem ve firmě rozvíjející managerské dovednosti, týmovou spolupráci, řízení. Dříve působila mj. v organizaci Velký Vůz. V Hnutí Brontosaurus je lektorkou velmi úspěšného komunikačního kurzu.

Přednáší emoční inteligence a práce v týmu, organizátor jako řečník, reflexe a zpětná vazba.

Mgr. Michal Švarný

Mgr. et Mgr. Jakub Švec

Vysokoškolský pedagog a lektor.

Na Karlově Univerzitě se s ním můžete setkat přednáškách zážitkové pedagogiky FF nebo na MFF při rétorice a komunikaci. Má za sebou mnohaleté lektorování pro učitele, adaptační kurzy pro studenty, spolupracuje s národním ústavem pro vzdělávání, vedl skautský oddíl a mnoho dalších. Je autorem několika publikací zaměřujících se na komunikaci a spolupráci v týmu.

Ve volném čase se věnuje četbě, turistice – pěší i vodní, lyžování, východní filosofii a bojovým uměním, vaření, činnostní učení, pedagogikou a psychologií.

Na kurzu se s ním setkáte na hodině zážitkové pedagogiky, dramaturgie a práce se skupinou.

Ing. Martin Žaloudek