Program kurzu

Datum

Přednáška

Lektor

16.10.2019

Úvodní večer

Tým OHB

23.10.2019

Zážitková pedagogika

Michal Švarný

30. 10. 2019

Spolupráce v týmu I.

Lukáš Kučera

1. - 3.11.2019

OHB víkendovka I.

Tým OHB

6. 11. 2019

Spolupráce v týmu II.

Lukáš Kučera

13.11.2019

Akce od A do Z

Rostislav Konůpka

20. 11. 2019

Tvorba her

Michal Švarný

27. 11. 2019

Dobrovolnictví

Dalimil Toman

4.12.2019

Dramaturgie

Michal Švarný

11.12.2019

Tvorba týmů garantovaných víkendovek

Tým OHB

18. 12. 2019

První pomoc I.

Andrea Romanowská

20.12.2019 - 5.1.2020

Vánoční prázdniny


8. 1.2020

První pomoc II.

Andrea Romanowská

17.1. 2020

Práce se skupinou

Jakub Švec

22.1. 2020

Propagace

Martin Rehuš

31.1.2020

Psychická bezpečnost

Jakub Švec

5.2.2020

Uvádění her

Michal Švarný

12.2.2020

"Drama hrátky"

Filip Kalčík

19.2.2020

Hospodaření

Zdenka Bočková

26.2.2020

Bezpečnost

Věra Konůpková

4.3.2020


Reflexe a cílená zpětná vazba

Lukáš Kučera

6. - 8.3.2020

OHB víkendovka II.

Tým OHB

11.3.2020

Hygiena

Věra Konůpková

18.3.2019

Právní minimum

Martin Žaloudek

25.3.2020

Památky

Kateřina Hricková

1.4.2020

Environmentální výchova I

Miroslav Míkovec

8.4.2020

Environmentální výchova II

Miroslav Míkovec

10. - 13.4.2020

Velikonoční svátky


15.4.2020

Konzultační hodina/týmovky

Tým OHB

22.4. - 24.5.2020

-

přesný termín bude upřesněn

Závěrečné zkoušky - písemný test

Závěrečné zkoušky - ústní zkoušení

garantované víkendvoky kurzistů

Tým OHB


garanti víkendovek

27.5.2020

Galavečer, slavností předávání osvědčení

Tým OHB

Změna programu vyhrazena při nečekaných událostech lektorů.