Nabízené kvalifikace

Kurz lze absolvovat nejen kvůli novým lidem a zážitkům, po jeho úspěšném absolvování můžete získat i následující kvalifikace.

HVDT - Hlavní vedoucí dětských táborů

HVDT je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Je ze zákona vyžadována pro hlavní vedoucí táborů pro děti a mládež do 18 let podporované dotacemi MŠMT. Platnost kvalifikace je časově neomezená.

Podmínky získání HVDT:

 • absolvování organizátorského kurzu v předepsaném rozsahu (max. 4 absence)
 • realizace víkendové akce připravované v rámci kurzu, nebo příprava a prezentace projektu vlastní vícedenní akce
 • účast na alespoň 1 brontosauří víkendovce
 • úspěšné složení závěrečného testu HVDT (zaměřen na otázky z oblasti zdravovědy, hygieny, bezpečnosti, hospodaření a dalších právních předpisů)


OHB - Organizátor Hnutí Brontosaurus

OHB je interní kvalifikace Hnutí Brontosaurus, jejíž držitel prokázal, že je schopen vést týdenní pracovně-zážitkovou akci. Tuto kvalifikaci musí mít hlavní vedoucí brontosauřího tábora (Prázdniny s Brontosaurem).

Platnost kvalifikace je 5 let.

Podmínky získání kvalifikace OHB:

 • členství v Hnutí Brontosaurus
 • realizace víkendové akce připravované v rámci kurzu
 • příprava a prezentace projektu vlastní vícedenní akce
 • účast na alespoň 2 brontosauřích víkendovkách
 • absolvování organizátorského kurzu v předepsaném rozsahu (max. 4 absence)
 • úspěšné složení metodického testu Hnutí Brotnosaurus a testu HVDT
 • osobnostní předpoklady pro práci s mládeží a vedení akcí
 • jeho pojetí akcí není v rozporu s výchovným působením vycházejícím z programových cílů Hnutí Brontosaurus
 • dostatečná organizátorská praxe a schopnost vést brontosauří tábor jako hlavní vedoucí
 • znalosti a dovednosti nutné k vedení akcí z oblasti zdravovědy, hygieny, bezpečnosti, hospodaření a dalších právních předpisů a dále dramaturgie, metodiky, přípravy a vedení akcí, pedagogiky a psychologie, týmové spolupráce a ekologické výchovy

Poslední 4 body posuzuje konzultant OHB na základě ústního pohovoru.


OvHB - Organizátor víkendovek Hnutí Brontosaurus (malé OHB)

OvHB je interní kvalifikace Hnutí Brontosaurus, jejíž držitel prokázal, že je schopen vést víkendovou pracovně-zážitkovou akci. Tuto kvalifikaci musí mít hlavní vedoucí víkendových akcí zařazených do programů Akce Příroda a Akce Památky.

Platnost kvalifikace je 5 let.

Podmínky získání kvalifikace OvHB:

 • členství v Hnutí Brontosaurus
 • realizace víkendové akce připravované v rámci kurzu, nebo příprava a prezentace projektu vlastní vícedenní akce
 • účast na alespoň 1 brontosauří víkendovce
 • absolvování organizátorského kurzu v předepsaném rozsahu (max. 4 absence)
 • úspěšné složení metodického testu Hnutí Brotnosaurus
 • osobnostní předpoklady pro práci s mládeží a vedení akcí
 • jeho pojetí akcí není v rozporu s výchovným působením vycházejícím z programových cílů Hnutí Brontosaurus