Organizátorský kurz

Hnutí Brontosaurus, Regionální Centrum Praha

Vychovávat sebe i druhé prací, vlastním příkladem, hrou i bezprostředním kontaktem s přírodou k zodpovědnému přístupu k životu a planetě.

Co je organizátorský kurz?

Organizátorský kurz je šestiměsíční kurz určený především začínajícím a mírně pokročilým organizátorům zážitkových akcí pro děti, mládež i dospělé, avšak díky velkému záběru a praktickému zaměření je přínosný i pro zkušené organizátory, kteří si mohou prohloubit své znalosti a dovednosti a získají zkušenost s pořádáním akcí v jiné organizaci.

Probíhá formou neformálních tříhodinových seminářů, které pokrývají širokou škálu praktických témat. V rámci kurzu jsou pořádány také tři víkendové akce, na kterých si každý může vyzkoušet roli organizátora i účastníka zážitkových akcí.

Celý kurz je završen zkouškou, která ověří znalosti účastníků, na jejímž základě je udělována akreditace k pořádání vlastních akcí a táborů.

Termín a místo

Začínáme 16. října 2018 v naší klubovně na Letné (Malířská 6) v 18 hodin. Semináře budou i nadále probíhat každé úterý od 18 do 21 hodin, a to až do dubna 2019.

Náplň kurzu

Celý kurz je tvoření 24 přednáškami/cvičeními a třemi víkendovými akcemi, na kterých si prakticky vyzkoušíš zážitkovou pedagogiku, a to jak z pohledu účastníka, tak i organizátora.

Podrobný seznam přednášek a víkendových akcí najdeš v sekci Harmonogram.

Cena

Základní cena za tento intenzivní šestiměsíční kurz, včetně úvodní víkendové akce je 1200 Kč.

Pro studenty a členy Hnutí Brontosaurus nabízíme sníženou cenu 900 Kč.

Součástí ceny jsou všechny přednášky, úvodní víkendovka, zkoušky a akreditace.

Přihláška

Pokud se chceš zúčastnit kurzu, vyplň přihlášku. Čím dříve, tím lépe. Počet míst je omezen a v případě velkého zájmu budou upřednostňováni ti, kteří se přihlásí dříve.