Baggrund og uddannelse

Min opvækst

Jeg er født i 1949 i København af en jødisk mor og en dansk far.

Jeg voksede op med to udearbejdende forældre med stærke værdier om at klare sig selv, være en god samfundsborger og med stærke synspunkter om ordentlighed og hvad god opførsel vil sige. Det er værdier, som jeg har bragt med mig videre igennem hele livet.

Min mor var hele sit liv meget præget af en dramatisk barndom og opvækst som flygtning fra Tyskland. Hun talte meget lidt om de traumatiske oplevelser som lå bag hende, og jeg har måtte opbygge min viden om, hvad hun var igennem, ved at tale med hendes søskende, som boede henholdsvis i Stockholm og New York, og igennem hendes fars efterladte breve og papirer. Det var rystende.

En kendsgerning er det dog, at hun på trods heraf var en central forsøger i familien, specielt da min far blev syg: Hun arbejdede fuldtids til hun blev 73 og forventede aldrig at samfundet skulle klare livets udfordringer for hende.

Fra hende ved jeg, hvad der skal til for at klare sig som flygtning og indvandrer og blive ligeværdig borger i Danmark. Og fra hende har jeg meget lidt respekt for mennesker, som ikke tager ansvar for deres eget liv, uanset hvor mærkede de er over oplevelser tidligere i livet.

Hendes forældre og brødre sikrede sig ligeledes solide karrierer i modtagerlandene og klarede sig selv livet igennem.

Mig mellem min mormor og mor engang i 1950.

Min uddannelse

I underskolen gik jeg i en privat skole, dels fordi en af min fars brødre var lærer i den pågældende privatskole, dels fordi den lokale kommuneskole var berygtet for dårligt miljø og dårlig undervisning.

Efter underskolen kom jeg på en anden privatskole på Vesterbro, hvor jeg tog realeksamen. Derefter videre til et statsligt studenterkursus, hvor jeg i 1968 blev det, som dengang hed nysproglig student.


Efter et fjumre-år, hvor jeg forsøgte at tjene mine egne penge, bl.a. som varevognschauffør og lagerarbejder på en skofabrik i Rødovre, fik jeg en læreplads som journalist på den daværende Frederikshavns Avis.

Jeg var færdig uddannet journalist i 1972 - og klar til at udfordre livet som voksen og uafhængig med egen løn, bil og bolig.

Min erhvervskarriere

Efter endt uddannelse som journalist vendte jeg tilbage til København til et job i det dengang nyskabende - og efter nutidens forhold særdeles pæne - ugeblad Ugens Rapport, hvor jeg var i to omgange, dels som almindelig journalist, dels som redaktionschef.

Jeg var også i perioder ansat på Ekstra Bladet og B.T. blandt andet som politisk journalist og medlem af Folketingets Presseloge.

I en del år var jeg ikke aktiv, skrivende journalist men havde kommunikationsjobs, dels som ansat og dels som selvstændig. Som selvstændig beskæftigede jeg mig blandt andet med digital kommunikation, og udviklede en meget rost digital kommunikationløsning til demensområdet.

Jeg har desuden haft to lederjobs indenfor turisme-sektoren: Salgschef for rederiet Bornholmstrafikken og direktør for Casino Aalborg.

I 1999 fik jeg tilbudt et job som kommunikationschef i Århus, hvor jeg har boet siden.

Fra et udviklingsmøde i mit firma, hvor min hustru og svigersøn i en periode var aktive medvirkende til at forme konceptet Idify til demensområdet.

Min familie

Jeg lægger stor vægt på min families privatliv, men jeg kan da fortælle, at jeg har fire børn og fire børnebørn og har været gift med den samme fantastiske kvinde siden 1983.

Børnebørnene er to piger og to drenge - ind til videre. Her er jeg med den førstefødte dreng, mens han var spæd.