Aktuelt

Denne sider indeholder aktuelle spørgsmål, som jeg har bedt mine vælgere tage stilling til - og rådgive mig om min stilling til - via mine profiler på Facebook og/eller Twitter, og andre aktuelle ting som jeg mener kan have relevans i den politiske debat.

En af Dansk Folkeparti's erfarne kandidater til Europa-Parlamentet, Anders Vistisen, har skrevet en bog om journalisters og 'eksperters' systematisk positive EU-vinkling i deres reportager og såkaldt objektive vurderinger. Bogen er absolut værd at læse.

Klik på bogen, så åbner den sig så du kan læse den på computer eller tablet.

DJØF har opfordret alle folketingskandidater til at underskrive foreningens "Ligestillingsløfte", som du kan læse herunder.

"Ligestillingsløftet" handler bl.a. om, at man som politiker forpligter sig til at arbejde for, at der bliver lige så mange kvindelige ledere som mænd.

Årsagen til uligheden er - ifølge DJØF - at ulighed mellem kvinder og mænd indledes allerede mens piger er helt unge, og fortsætter op igennem livet på grund af graviditet, stress og meget mere.

Her er DJØF's dokument - du kan scrolle i det her på siden (fungerer bedst fra en computer, dårligt på mobil og tablet - beklager).

Ligestillingsløftet.pdf

LØFTE 1: Vil jeg vil arbejde for, at drenge og piger ikke begrænses af stereotype forventninger?

Nej, det vil jeg ikke.

➜ Jeg tror på kønsforskellighed og på styrken i kønsforskellighed og kønsbevidsthed. Kald det "stereotyper" - jeg kalder det naturens orden.

LØFTE 2: Vil jeg arbejde for en indsats, der markant nedsætter stressniveauet blandt især unge kvinder?

Ja, det vil jeg gerne.

➜ Ingen skal behøve at ligge under for pres som stresser dem. Men for mig gælder det begge køn og alle aldersgrupper.

LØFTE 3: Vil jeg arbejde for, at mænd tager en større del af orlovsperioden med børn?

Nej, det vil jeg ikke.

➜ Jeg vil ikke blande mig i familiernes beslutning. Familierne ved bedre hvad der er godt for dem selv, end selv den klogeste politiker.

LØFTE 4: Vil jeg arbejde for flere kvinder i ledelse?

Nej, det vil jeg ikke.

➜ Jeg vil altid arbejde for, at den bedst egnede får jobbet. Jeg kan ikke se hvad køn har med det at gøre.

LØFTE 5: Vil jeg arbejde for øget fleksibilitet i mænd og kvinders karrieremønstre?

Nej, det vil jeg ikke.

➜ Jeg går ikke ind for forskelsbehandling og vil altid arbejde for, at den bedst egnede får jobbet og karrieren. Jeg kan ikke se hvad køn har med det at gøre.

LØFTE 6:

Vil jeg arbejde for mindre ulighed i optjeningen af pensionsformuer?

Nej, det vil jeg ikke.

➜ Spørgsmålet handler om, at kvinder skal have lige så store pensionsopsparing som mænd, selvom de arbejder mindre. Jeg går ikke ind for forskelsbehandling.