งานหลักสูตร

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตัวอย่างประมวลรายวิชา (คลิก)     ตัวอย่างภาระงานรายวิชา (คลิก)  

ตารางสัปดาห์จัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ม.1-ม.5) (ม.6

รายชื่อนักเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 2565 

คำสั่งงานหลักสูตร (คลิก)    

ประมวลรายวิชาและภาระงาน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2566 (คลิก)

(สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน)

กำหนดการประชุมบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2/2566

>>> ส่งประมวลและภาระงานได้ที่นี่ <<<


ประมวลและภารงาน

ภาพกิจกรรมโรงเรียน (คลิก) 

Facebook โรงเรียน (คลิก) 

เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียน (คลิก) 

เว็บไซต์โรงเรียน (คลิก) 

เพจหลักสูตรEnglishProgram(คลิก)