เพราะมนุษย์ เป็น "สัตว์สังคม"

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยินดีต้อนรับสู่โลกเเห่งการเรียนรู้

การเรียนรู้ที่น่าสนใจ

ผลงานนักเรียน

การเคารพกฎหมาย.mp4

หนังสั้นเรื่อง "การเคารพกฎหมาย"

ผลงานของนักเรียนระดับชั้น ม.4

ทิศ6.mp4

MV เพลง ทิศ 6

ผลงานของนักเรียนชั้น ม.5