เพราะมนุษย์ เป็น "สัตว์สังคม"

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยินดีต้อนรับสู่โลกเเห่งการเรียนรู้

การเรียนรู้ที่น่าสนใจ