นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล.pdf

ประกาศโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม

นโยบายการบริหารงานบุคคล(1).pdf

นโยบายการบริหารงานบุคคล