Wonen

Woonondersteuning: De Rietmus - Het Clarahuis

WERKING

In De Rietmus (Rietmusstraat) wonen zo'n 41 volwassenen samen. De cliënten beschikken over het algemeen niet over voldoende mogelijkheden om zelfstandig te wonen of om op de gewone arbeidsmarkt of in een beschutte werkplaats te werken. Dit laatste is vaak wel het geval voor de bewoners van Het Clarahuis (Rozemarijnstraat). In beide huizen zijn er meerdere woongroepen.

In elke woongroep zijn er een aantal gemeenschappelijke ruimtes waar cliënten samen kunnen eten, tv-kijken of andere activiteiten verrichten.

Naargelang de mogelijkheden en de interesses van de cliënten zal het zorgaanbod en ook de zorgintensiteit verschillen.

Sommige cliënten hebben nood aan permanente en onmiddellijk inzetbare zorg (24/24 uur), anderen kunnen meer zelfstandig functioneren en hebben minder directe begeleiding nodig.

BEGELEIDING

Elke cliënt heeft een persoonlijk begeleider (coach). Deze fungeert als contactpersoon voor de familie en volgt alle persoonlijke zaken van de cliënt op.

Elke woongroep heeft een vast team van begeleiders. Het team wordt bijgestaan door een verpleegkundige, ortho-agoog en coördinator.

Locaties

De Rietmus

  • Rietmusstraat 24
  • 8400 Oostende
  • T 059 51 17 51


Het Clarahuis

  • Rozemarijnstraat 35
  • 8400 Oostende
  • T 059 80 06 30

Vrije tijd en ontmoeting in De Mare

De Mare is een ontmoetingsruimte gelegen in De Rietmus. Het is voor cliënten en hun netwerk een aangename plek om te vertoeven, en even bij te praten. Ook andere geïnteresseerden zijn er welkom.

De Mare is eveneens de uitvalsbasis van Briek - vrije tijd. Cliënten kunnen in het vrijetijdsloket terecht met al hun vragen omtrent vrije tijdsbesteding.

Ambulante en mobiele ondersteuning Staketsel

De dienst Staketsel biedt ambulante en mobiele begeleiding aan personen die zelfstandig willen wonen maar hierbij nog ondersteuning en begeleiding nodig hebben.

De begeleider komt hiervoor aan huis of de cliënt komt naar de dienst. De frequentie van huisbezoeken varieert naargelang de ondersteuningsnood van de cliënt: van éénmaal tot meerdere keren per week.

Voor dringende vragen kan er (voor cliënten met een zeer intensieve ondersteuningsnood) 24u/24u een beroep gedaan worden op de dienst voor telefonische bijstand.

BEGELEIDING

Elke cliënt heeft een vaste individuele begeleider.

Bij de begeleiding kunnen diverse domeinen aan bod komen zoals: het organiseren van het huishouden, budgettering van het inkomen, zoeken naar een zinvolle dagbesteding en/of geschikte woning, het invullen van papieren, opvolgen van de gezondheid, organiseren van de vrije tijd, het helpen bij de opvoeding, gesprekken over allerlei problemen,…

Ook met het familiale, sociale en hulpverleningsnetwerk van de cliënt, kan er, indien hij dit wenst, contact opgenomen worden.


Locatie

Het Spoorhuis - Staketsel

  • Natiënkaai 1
  • 8400 Oostende
  • T 059 32 43 07

Heb je vragen omtrent woonondersteuning bij Duinhelm? Neem contact met ons Zorgloket , zij helpen je graag verder.

Rietmusstraat 24 | 8400 Oostende | T. 059 51 17 51 | F. 059 80 87 29 | info@duinhelm.be | www.duinhelm.be