Werken

Werken in het dagcentrum

In De Stuiver en Artuur wordt dagondersteuning voorzien voor volwassenen met een beperking, voor wie werken op de gewone arbeidsmarkt of in een beschutte werkplaats te zwaar is , maar die toch een zinvolle dagbesteding zoeken.

In de dagcentra worden verschillende ateliers georganiseerd waarbij werk wordt aangeboden dat is afgestemd op de interesses en de mogelijkheden van de cliënten die er werken.

Voor elke cliënt, een job op maat.

Daarnaast worden ook enclaves georganiseerd waarbij cliënten in groep, b.v. bij een groothandel, ter plaatse gaan werken.

Job in

Job in staat voor een zelfstandige, onbezoldigde job binnen Duinhelm en dit in één van de verschillende afdelingen van Duinhelm.


Begeleid Werk

In het kader van begeleid werk gaan de cliënten buiten Duinhelm aan het werk als vrijwilliger, met ondersteuning van een jobcoach.

Werkwijzer

De rol van de jobcoach is van groot belang. Hij gaat op zoek naar potentiële werkgevers, onderzoekt de arbeidspost, bekijkt welke training de cliënt nodig heeft en welke hulpmiddelen eventueel kunnen worden ingeschakeld. Hij ondersteunt tevens de cliënt op de werkvloer en volgt de cliënt op tot wanneer deze de job onder de knie heeft of tot wanneer de werkgever voldoende vertrouwd is met de cliënt.

Locaties

De Stuiver

  • Stuiverstraat 377

  • 8400 Oostende

  • T 059 70 13 42


ART-uur

  • Kerkstraat 16

  • 8470 Gistel

  • T 059 43 80 54

Heb je vragen omtrent dagondersteuning bij Duinhelm? Neem contact met ons Zorgloket , zij helpen je graag verder.

Rietmusstraat 24 | 8400 Oostende | T. 059 51 17 51 | F. 059 80 87 29 | info@duinhelm.be | www.duinhelm.be