Zapraszamy dyrektorów szkół, szkolnych koordynatorów edukacji kulturalnej, pedagogów, przedstawicieli Rad Rodziców, animatorów kultury oraz przedstawicieli instytucji pozarządowych na pierwszą Konferencję Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej na Białołęce połączoną z panelem warsztatowym dotyczącym edukacji kulturalnej w dzielnicy. Spotkanie odbędzie się 28 marca 2018 roku (środa) o godz. 10.00, w sali widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury przy Głębockiej 66. Wstęp wolny, wymagana wcześniejsza rejestracja.

Konferencja, zorganizowana z inicjatywy Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej, Anny Michalak-Pawłowskiej oraz Dyrektor Białołęckiego Ośrodka Kultury, Karoliny Adelt-Paprockiej, będzie nie tylko znakomitą okazją do zdobycia wiedzy na temat celów i narzędzi programu Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej (m.in. Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej, Spółdzielnia Kultury, IQ - Indeks Qulturalny), ale także do wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania dobrych praktyk z zakresu edukacji kulturalnej z terenu dzielnicy Białołęka.

W całodziennej konferencji, połączonej z panelem warsztatowym, wezmą udział dyrektorzy szkół, szkolni koordynatorzy edukacji kulturalnej, pedagodzy, przedstawiciele Rad Rodziców, animatorzy kultury oraz przedstawiciele instytucji pozarządowych z terenu dzielnicy Białołęka, z którymi wspólnie będziemy zastanawiać się nad kształtem dalszej współpracy Urzędu Dzielnicy w zakresie edukacji kulturalnej.

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej określa działania w zakresie edukacji kulturalnej w Warszawie na lata 2015-2020 i jest pierwszym w Polsce wspólnym programem kultury i edukacji. Integruje środowiska zajmujące się edukacją kulturalną: instytucjonalne, oświatowe, pozarządowe i nieformalne. Łączy zasoby, które mają instytucje artystyczne i instytucje animacji kultury, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców Warszawy.

Konferencja Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej na Białołęce odbywa się pod Honorowym Patronatem Ilony Soja-Kozłowskiej, Burmistrz Dzielnicy Białołęka.


Program konferencji: goo.gl/QxQ6Uy

Wstęp wolny, wymagana rejestracja: goo.gl/QxQ6Uy.

Zamknięcie zapisów: 23 marca 2018


Kontakt:

Ewa Jabłońska

Dzielnicowy koordynator WPEK

Zastępca Kierownika Działu Wydarzeń Kulturalnych, Białołęcki Ośrodek Kultury

e-mail: koordynator.bialoleka@wpek.pl

tel: 605 160 450