กิจกรรมประจำปี๒๕๖๒ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

สพฐ.ลีกรุ่น13 ปี

๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

เข้าร่วมกิจกรรมวันครู

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

กิจกรรมประจำปี๒๕๖๑ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ถ่ายรูปประจำปีการศึกษา2561

24 ธันวาคม 2561

อันดับที่3 ฟุตซอล สพฐ.ลีกสมุทรปราการ

ประจำปีการศึกษา2561

กีฬาบดินทรเดชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 15

14 ธันวาคม 2561

ช่อแก้วเกมส์ครั้งที่17

7ธันวาคม 2561

สพฐ.ลีกสมุทรปราการรุ่น15ปี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

เข้าร่วมงานถวายพวงมาลา

วันปิยะมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2561

อบรมโครงการปฎิบัติการจัดทำเครื่องมือวัดผล

วันที่ 1-2 กันยายน 2561

อบรมโครงการพัฒนาครู

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561

งานวันแม่ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ 12 สิงหาคม 2561

พิธีไหว้ครูกระบี่กระบอง

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒

วันที่ 14 มิถุนายน 2561

กิจกรรมประจำปี๒๕๖๐ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรมกีฬาสี

วันที่ 7 ธันวาคม 2560

สพฐ.ลีกสมุทรปราการ ปี ๒๕๖๐

ชนะเลิศอันดับที่๑ คัดเข้าสู่ฟุตซอลลีกสมุทรปราการ

แข่งขันกีฬาเปตองนักเรียนจังหวัดสมุทรปราการ