Om Skolan

Om skolan

Bobygda skola är en friskola som startade hösten 2004. Skolan är belägen i byn Västanäng, 1 mil från centralorten Delsbo, Hudiksvalls kommun.

Skolans huvudman är föreningen Bobygdens Framtid ekonomisk förening. Styrelsen består av tio personer. Ordförande är Anders Östgård.

Vår skola bedrivs med en allmän pedagogisk inriktning. Vi har plats för två särskoleelever som integreras i klasserna.

På skolan arbetar 5 legitimerade lärare, resurslärare, husmor, städ och vaktmästare.

En av pedagogerna är även ansvarig rektor.

Vår husmor lagar skolmaten på plats.

Som en extra resurs ideellt har vi vår egen skolmormor Anita Olshäll. Hon finns med eleverna i lärande och lek.

Vi har 68 elever på skolan läsåret 2018-2019.

Åldrarna sträcker sig från förskoleklass till årskurs 6.

F-1: 22 elever

2-3: 18 elever

4-5: 19 elever

6: 9 elever

Synpunkter och klagomål

Vi på Bobygda skola strävar ständigt efter att utveckla och förbättra vår verksamhet. Har du tankar och idéer som kan förbättra vår utbildning? Vi tar gärna del av dina synpunkter och klagomål.

Bobygda skola med Bobygdens Framtid Ekonomisk Förening som huvudman har följande rutiner för hantering och utredning av synpunkter och klagomål mot utbildningen.

1. Prata först med berörd lärare eller personal på skolan gällande dina synpunkter. Om du inte tycker att du får hjälp eller svar av dem går du vidare till punkt 2.

2. Prata med skolans rektor gällande dina synpunkter. Om du inte tycker att du får hjälp eller svar av skolans rektor går du vidare till punkt 3.

3. Du skickar dina synpunkter skriftligt till skolans huvudman, ordföranden för Bobygdens Framtid, fn. Anders Östgård.

Detta kan göras brevledes eller via mail. Skriv gärna med dina förslag på förbättringar. Det går bra att vara anonym men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi behandlat dina synpunkter. I de fall du önskar svar behöver vi ditt namn och din e-postadress, telefonnummer eller adress.

Anders Östgård

Svedja 216

824 72 Delsbo

ordf@bobygda.se

Vad är en friskola?

Friskolor är skolor som drivs med en annan huvudman – ägare – än de som anordnas av kommunen eller landstinget. Fristående skolor finns på såväl grundskole- som gymnasienivå. Fristående förskoleklass kan också bedrivas i anslutning till fristående grundskola.

En fristående skola ska vara öppen för alla. Alla som vill har således rätt att gå i en godkänd friskola, oavsett om skolan ligger i den kommun där man är bosatt eller i en annan kommun. Har Skolinspektionen också förklarat friskolan berättigad till kommunala bidrag är hemkommunen alltid skyldig att betala bidrag till skolan för varje elev som går där. Bidraget baseras på kommunens egen skolpeng.

Bidragsberättigade grundskolor och gymnasieskolor får inte ta ut avgifter för undervisningen. De får inte heller ta ut ansöknings- eller anmälningsavgifter.