Läsårstider

Läsårstider, läsåret 2018-2018

Höstterminen 2018

Tisdag 21 augusti-torsdag 20 december 2018

Studiedag:

fredag 5 oktober

måndag 3 december

Höstlov vecka 44 (måndag 29/10-fredag 2/11)

Vårterminen 2019

Tisdag 8 januari- fredag 14 juni 2018 (avslutning torsdag kväll 13/6)

Sportlov vecka 10 (måndag 4/3-fredag 8/3)

Påsklov vecka 17 (måndag 22/4-fredag 26/4)

Lovdag fredag 31 maj

Lovdag fredag 7 juni

En extra studiedag kan läggas in och meddelas i veckobrevet.

Läsårstider, läsåret 2019-2020

Höstterminen 2019

Tisdag 20 augusti torsdag 19 december

  • Studiedag måndag 30 september
  • Höstlov måndag 28 oktober fredag 1 november
  • Studiedag tisdag 3 december

Vårterminen 2020

Onsdag 8 januari torsdag 11 juni (kväll)

  • Sportlov måndag 2 mars fredag 6 mars
  • Påsklov tisdag 14 april fredag 17 april
  • Lovdag onsdag 20 maj
  • Lovdag fredag 22 maj

Antal skoldagar: 179 dagar (Minsta garanti är 178)

En extra studiedag ska läggas ut.


Ledighet

För att ta ledigt från skolan ska ledighetsansökan lämnas in av vårdnadshavare och beviljas av skolan i god tid före tänkt ledighet. Blankett finns nedan. Klassläraren har rätt att bevilja max 10 dagars ledighet per läsår för enskild angelägenhet. Rektor kan bevilja längre ledighet om synnerliga skäl råder.

Använd i första hand loven för elevers ledighet och resor. Eleverna behöver sin tid i skolan!

Under de nationella proven i åk 3 och 6 beviljas inga ledigheter.

Provdatum våren 2019:

Åk 3:

Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden

11 mars - 17 maj 2018 (vecka 11-20)

Åk 6:

Muntliga delprov genomförs på hösten 2018 i engelska, matematik och svenska, v. 45-50.

Svenska: tisdag och torsdag vecka 6

Engelska: måndag och onsdag vecka 15

Matematik: måndag och onsdag vecka 19


Ledighetsanskan_2013-2 (5).pdf