Fritidshem


Vi välkomnar Markus och Ulrika till vårt nya fritids.

Janunari 2019 startar vi fritidshem på Bobygda skola!

Information om vårt nya fritidshem:

Information om fritidshem, Bobygda skola (2).pdf

Välkommen med er anmälan till fritidshem!

Anmälan till fritidshem.pdf
Uppsägning av fritidshem.pdf