Elevråd

Elevråd

På skolan finns ett elevråd. I elevrådet finns en elev representerad från varje årskurs i grundskolan. Elevrådet är ett forum där eleverna får vara med och påverka vad som beslutas i skolan. Innan elevrådet har varje klass ett klassråd så att representanterna i elevrådet kan framföra klassens åsikter. Vi har elevråd en gång i månaden. I elevrådet ingår även skolans rektor Johanna Nordqvist.

Vårens möten:

16 januari

13 februari

13 mars

17 april

15 maj


Protokoll från våra möten läsåret 2018-2019:

Elevråd 17 april 2019.pdf
Elevråd 20 februari 2019.pdf
Elevråd 16 januari 2019.pdf
Elevråd 28 november 2018.pdf
Elevråd 24 oktober 2018.pdf
Elevråd 26 september 2018.pdf
Elevråd 29 augusti 2018.pdf