Elevhälsa

Vår elevhälsa består av:

  • Skolsköterska: Anna-Karin Ånevall Söderblom
  • Skolkurator: vakans
  • Specialpedagoger: Ulrika Lundgren
  • Skolläkare: köps in av kommunen vid behov
  • Skolpsykolog: köps in av kommunen vid behov

Om du önskar kontakt med någon av ovanstående, ta kontakt med oss på skolan.

Skolsköterska

Vår skolsköterska heter Anna-Karin Ånevall Söderblom.

Anna-Karin besöker oss på tisdagar då hon träffar både elever och personal.

Hon har även ett personligt möte med alla föräldrar till barn i förskoleklass när de skrivs över från BVC.

Om ni önskar kontakt med skolsköterska ring direkt eller ta kontakt med er klasslärare.

Kontaktuppgifter:

Telefonnummer: 0650-19995

Mail: annakarin.anevall-soderblom@hudiksvall.se

Skolkurator

Tjänsten köps av Hudiksvalls kommun och tjänsten är för tillfället vakant. Rekrytering pågår.

Specialpedagog

Vår specialpedagog heter Ulrika Lundgren.

Om ni önskar kontakt med vår specialpedagog meddela er klasslärare.