รับสมัคร !!! ผู้มีจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ "อาสาพาสนุก"ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"สมศรี แสงแจ่ม" วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ค่ะ

ประกาศ !!! ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "สมศรี แสงแจ่ม" วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เปิดรับเลี้ยงเด็กอายุตั้งแต่ 2 ขวบ - 5 ขวบเพิ่ม!!!!! สนใจสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 038-285534 ต่อ 4403, 6205 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "สมศรี แสงแจ่ม" วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ต. บ้านสวน อ. เมือง จ. ชลบุรี ทุกวันในวันเวลาราชการ.....

บ้านของเรา

กิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สมศรีแสงแจ่ม