นางสมัย  คัจฉะภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว
นายมานพ  ศรีขัติย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว
นายบทมากร  ฤกษ์ภิวาทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว

:: ข่าวประชาสัมพันธ์

:: กิจกรรมโรงเรียน