ยินดีต้อนรับเข้าสู่ งานนโยบายและแผน โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

ครูจักรฒพงษ์ วงษ์มาศจันทร์
หัวหน้างานนโยบายและแผน

ครูสมศิริ ลิ้นลา