ผลงานทางวิชาการ 

การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบางละมุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ผู้เผยแพร่ นายธนพล ชัยชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง

กิจกรรมทำบุญและบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมทำบุญและบำเพ็ญประโยชน์ 5 ธันวาคม เนื่องในคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ณ วัดช่องลมนาเกลือ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

วันสันติภาพสากล

วันที่ 21 กันยายน 2565 โรงเรียนบางละมุงจัดกิจกรรมรณรงค์อ่านสารสันติภาพ  โดยมีรองธนพล  ชัยชนะ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องใน "วันสันติภาพสากล" ประจำปี  2565 โดยมีฝ่ายบริหาร  คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบางละมุง  ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง

ประธานสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิทธิสินี ถิรบุญญาวงศา ชั้นม.5/10 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบางละมุง 

ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 จากการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

งานพิธี 5 ศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 9 ธันวาคม 2565  งานนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนร่วมเป็นจิตอาสาในงานพิธี 5 ศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ปราสาทสัจธรรม