Entrance

korisničko uputstvo

Šta je Entrance Banjalučke berze?

Entrance Banjalučke berze predstavlja jedinstven prostor sa kojeg korisnici pristupaju svim aplikacijama Banjalučke berze.

Entrance-u se pristupa na linku https://login.blberza.com

Kreiranja korisničkog naloga

1. Registracija email adrese

Nakon otvaranja linka za pristup Entrance https://login.blberza.com potrebno je da se korisnik registruje na Entrance birajući opciju za registraciju (klik na registrujete)

Nalog se kreira tako što unosite email, ime i prezime i lozinku (preporuka je da lozinka ne bude ista kao lozinka za pristup email-u).

Nakon unosa je potrebno kliknuti na dugme Registruj se.

Nakon klika na Registruj se pokreće se aktivacija naloga i na ekranu dobijate sljedeću poruku:

2. Aktivacija korisničkog naloga

Aktivacijom se potvrđuje da je unesena email adresa verifikovana od strane korisnika.

U email-u se nalazi link na koji je potrebno kliknuti ili ga kopirati u internet pretraživač, da bi se nalog aktivirao.

Napomena: Ukoliko u se u Inbox (Pristigla pošta) folderu ne pojavi email sa linkom za aktivaciju naloga, potrebno je da provjerite Spam (Nepoželjna pošta) folder.

Dvofaktorska autentikacija (2FA)

Za podešavanje dvofaktorske autentikacije (2FA) potrebno je da otvorite početnu stranicu Entrance https://login.blberza.com

Nakon klika na https://login.blberza.com otvoriće se novi prozor u kojem treba da kliknete na Prijavi se.

U sljedećem prozoru treba da unesete isti email i lozinku sa kojim ste kreirali nalog na Entrance i ponovo potvrdite klikom na Prijavi se. Polje "PIN G-Auth" ostaje prazno jer tek u narednom koraku trebate omogućiti 2FA na svom nalogu.

Nakon prijave na nalog, kliknite na Podešavanje naloga u gornjem desnom uglu prozora.

U narednom prozoru kliknite na Generiši 2-faktorski ključ.

Nakon toga otvara vam se novi prozor u kome je potrebno da generišete tajni ključ koji ćete manuelno upisati ili skenirati "QR" kod preko aplikacije GoogleAuthenticator koju je potrebno da preuzmete na svoj mobilni telefon sa "App Store" ili "Google Play".

QR kod i šesnaestocifreni kod će se prikazati na stranici. Potrebno je da otvorite "Google Authenticator" aplikaciju koju ste prethodno instalirali na telefon i da kliknete na simbol 【+】u donjem desnom uglu da bi skenirali QR kod ili možete manuelno unijeti šesnaestocifreni ključ.

Napomena: Zapišite šesnaestocifreni kod na papir i držite ga na sigurnom mjestu. On se kasnije može koristiti da generišete pristup Entrance na drugom mobilnom telefonu ako izgubite mobilni telefon ili ako želite da se kodovi generišu na više telefona u slučaju da više radnika obavlja ovaj posao.

Nakon što ste skenirali QR kod ili manuelno unijeli šesnaestocifreni ključ na telefonu će se generisati šestocifreni kod koji će se mijenjati svakih 30 sekundi.

Pri svakom narednom logovanju na Entrance pored korisničkog imena i lozinke moraćete unijeti u polje "PIN G-Auth" šestocifreni kod koji će se generisati na telefonu.