โครงการยุวชนประกันภัย

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

สายด่วน คปภ. 1186 [ www.oic.or.th ]

วัยรุ่น วัยเรียน

"จะเริ่มเรียนรู้ชีวิตกว้างมากขึ้น ชอบความตื่นเต้น พึงพอใจในสิ่งแปลกใหม่ โดยชีวิตส่วนใหญ่จะห่างไกลพ่อแม่และอยู่กับเพื่อนเป็นส่วนมาก.........." [ อ่านต่อ ]

วิดีโอแนะนำ

สารคดีรอบรู้ประกันภัย กับ คปภ. ตอน "ความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้น"
สารคดีรอบรู้ประกันภัย กับ คปภ. ตอน "ประกันภัย 200"
สารคดีรอบรู้ประกันภัย กับ คปภ. ตอน "ความคุ้มครองค่าเสียหายส่วนเกิน"
สารคดีรอบรู้ประกันภัย กับ คปภ. ตอน "อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลา อย่ารอช้า รีบทำประกันไว้"
สารคดีรอบรู้ประกันภัย กับ คปภ. ตอน "กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย คืออะไร"
สารคดีรอบรู้ประกันภัย กับ คปภ. ตอน "ความสำคัญของการทำประกันภัย พ.ร.บ"