ชิ้นงาน/นำเสนอ

Science, technology, engineering, and mathematics (STEM)

IPST STEM Online ม.ต้น

Video การสร้างชิ้นงาน กลุ่มที่ 9 สพฐ.221

Video การสร้างชิ้นงาน กลุ่มที่ 5 สพฐ.221

IPST STEM Online ม.ปลาย

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

กลุ่มที่ 5

กลุ่มที่ 6

กลุ่มที่ 7

กลุ่มที่ 8

กลุ่มที่ 9

กลุ่มที่ 10