กิจกรรมการประกวดและแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตารางการแข่งขัน


ใบสมัครการแข่งขัน

เอกสารรายละเอียดประกอบการเข้าร่วมแข่งขัน Click

การแข่งขันการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3x3

วันที่ 22 - 24 มกราคม 2562

  • สมัครเข้าร่วมแข่งขัน Online Click
  • ตรวจสอบรายชื่อ Click